top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #4, januar 2017

svindel mod rejsebureauer

DRF har tidligere advaret mod svindel på internettet rettet mod rejsebureauer, og flere medlemmer har været udsat for svindelforsøg.

Hvis du synes, du har læst noget nedenstående før, er det korrekt. Dele af dette indlæg er nemlig udgivet tidligere, men vi synes, at det er relevant at udgive det igen for at advare medlemmerne mod internetsvindel.
 

Tidligere var det de såkaldte nigeriabreve, som ellers forstandige mennesker hoppede på, men i dag er der formentlig ingen, der hopper på dén limpind længere.
Svindlen, der godt kan ende med at koste mange penge for forurettede, fortsætter dog i andre forklædninger, og nogle af forklædningerne er svære at gennemskue. Internetsvindlerne bliver både snedigere og mere snu, og det er med at holde tungen lige i munden.

Svindelnumre mod rejsebureauer
Et velkendt svindelnummer, henvendt direkte til rejsebureauer, er den ved første øjekast uskyldigt udseende e-mail, der ser ud som om den kommer fra en anden rejseudbyder ude i verden, ofte Afrika. Mailen indeholder en bestilling på et antal flybilletter til navngivne personer. Når billetterne er udstedt og betaling via kreditkort er modtaget, sker der imidlertid det, at billetterne bliver begæret refunderet i afrejselufthavnen af svindleren, der pludselig (naturligvis) ikke skulle ud at rejse alligevel.
Rejsebureauet kan for så vidt være ligeglad; de har jo modtaget deres betaling. Problemet opstår, fordi det kreditkort, der er benyttet til betaling i disse typer af svindel, altid viser sig at blive spærrede, og hermed står bureauet med en måske betragtelig regning på et antal flybilletter.

Svindleren benytter sig af den tid der går mellem modtagelse af billetter til man opdager, at kreditkortet ikke duede.
 
Mailsvindel
Et medlem af DRF fortalte tidligere (2014) om et særlig snedigt trick, som medlemmet faldt for:
En herre ringer til bureauets vagttelefon og udgiver sig på engelsk for at være Hr. N, som er navnet på en stor firmakundes chef. DRF-medlemmet fatter derfor ingen mistanke, da DRF-medlemmet og dette firma ofte kommunikerer på engelsk.
Hr. N oplyser, at han har to hastebestillinger på flybilletter og giver en kontaktmailadresse, der lyder helt rigtig og som om den stammer fra det omtalte firma. Hr. N mailer aldrig tilbage, men ringer i stedet. Det fremgår dog tydeligt af samtalen, at han rent faktisk har læst e-mailen inden han ringer tilbage.
E-mailadressen tilhører imidlertid en person i et helt andet firma, hvis navn i forkortet udgave er det samme som DRF -medlemmets internationale firmakunde. Dette er med til at der går en dags tid inden, der er nogen, der fatter mistanke.

Firmaet, hvis mailadresse er blevet udnyttet, kontakter DRF-medlemmet og fortæller, at nogen sender mails til den forkerte, da man ikke har noget med hverken Hr. N eller andet at gøre. På dette tidspunkt har DRF-medlemmet allerede udstedt og sendt to flybilletter, der naturligvis ikke bliver betalt af den falske Hr. N, men formentlig med et stjålet kreditkort.

Der ligger research bag svindelnumrene
Tabet for DRF-medlemmet er ikke så stort, og det er heller ikke det, der er hovedpointen. Det er snarere, at svindleren har gjort et stort forarbejde med at finde ud af hvilke kunder DRF-medlemmet har, finde en person i det selskab at udgive sig for; en person, der med sandsynlighed ville ringe med en hastesag og en person, som medlemmet ikke undrer sig over taler engelsk. Svindelnummeret er professionelt udført og der ligger en del planlægning bag.

DRF har fået lov af medlemmet til at offentliggøre historien. Medlemmet har nu ændret retningslinjer internt, så denne type svindel ikke kan ske igen.

Nye numre mod bureauerne
Et andet DRF-medlem har for få måneder siden været udsat for et lignende svindelnummer, som endte med et større tab for medlemmet. Det pågældende medlem har siden fået en del af pengene igen.

Svindlerne sendte en mail til bogholderiet med besked om overførsel af et større beløb. Mailens afsender var tilsyneladende bureauets direktør. I bogholderiet fattede ingen mistanke, da direktøren tidligere og adskillige gange har bedt om netop sådanne overførsler.

Beløbet var ganske vist relativt højt, men ikke så højt, at nogen fattede mistanke. Desuden skulle beløbet overføres til en konto i et land, som direktøren ofte gør forretninger med. Alt var derfor tilsyneladende i orden og overførslen sættes i gang. Det er også værd at bemærke, at svindelnummeret startede lige omkring frokosttid en fredag og at politiet i forbindelse med anmeldelsen meddelte, at det rent faktisk er tidspunktet for mange af de anmeldelser som de modtager på dette svindelnummer.

Svindelnummeret, der i dette tilfælde opdages for sent, er dygtigt udført. Mailen med ordren har tilsyneladende bureauets direktør som afsender, og særligt denne første mail i en længere række, er stærkt overbevisende.

Senere følger en række mails, hvis indhold i bagklogskabens klare lys måske nok virker lidt atypiske i deres sprogvalg, men stadig ikke noget, der i en travl hverdag vil få alarmklokkerne til at ringe.

DRF har fået lov af medlemmet til at offentliggøre historien. Medlemmet har nu ændret retningslinjer internt, så denne type svindel ikke kan ske igen.

Et tredje medlem er efterfølgende blevet forsøgt svindlet på samme måde, men nåede opdage forsøget på svindel inden ordren, som også var en pengeoverførsel, blev eksekveret.
DRF hører gerne, hvis andre medlemmer har været udsat for noget af det samme, og I er naturligvis også velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål på eller 3535 6611.


Yderligere information

 

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere
 

© 2017 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3