top

Danmarks Rejsebureau Forening: ”Trafikstyrelsen trodser EU-retten til skade for rejsebureauer og flyselskaber”

15. september 2017

Passagerer kan ikke få fuld kompensation fra både flyselskaber og rejsebureauer, hvis rejsen bliver forsinket. Sådan står det klart og tydeligt i EU-reglerne om passagerbeskyttelse. Det vil Trafikstyrelsen nu lave om på fra den 1. oktober, så rejsende kan få kompensation for samme hændelse flere gange. Danmarks Rejsebureau Forening kalder det dybt kritisabelt, og kalder praksisændringen skadelig for både rejsebureauer og flyselskaber.

Bliver flyet forsinket kan rejsende være berettigede til en kompensation. De seneste ti år har det været sådan, at en rejsende på en pakkerejse kunne søge kompensation enten hos flyselskabet efter EU-reglerne for passagerbeskyttelse eller hos pakkerejsebureauet efter reglerne i pakkerejseloven. Reglerne sikrede desuden, at den rejsende altid fik den højeste kompensation af de to steder uden at blive dobbeltkompenseret. For hvis kompensationen fra flyselskabet for eksempel oversteg det beløb, som den rejsende havde fået udbetalt hos rejsebureauet, kunne den rejsende efterfølgende få forskellen i de to kompensationer udbetalt hos fra flyselskabet og omvendt.

Trafikstyrelsen vil nu ændre på denne retstilstand. Trafikstyrelsen er den afgørende instans på området for passagerbeskyttelse, og styrelsen vil fremover give rejsende adgang til samme kompensation to gange – altså det fulde beløb fra både rejsebureau og flyselskab, selvom det fremgår tydeligt af EU-reglerne, at den rejsende ikke skal modtage dobbeltkompensation.

Danmarks Rejsebureau Forening mener, at praksisændringen er stærkt kritisabel.

”Det er vores klare holdning, at forbrugeren skal beskyttes, når flyet er forsinket, og her har vi i dag nogle stærke retningslinjer fra EU-retten. Med Trafikstyrelsens praksisændring vil man nu give rejsende samme kompensation to gange, og det mener vi er til skade for både rejsebureauer og flyselskaber. Desuden er det direkte i strid med, hvad der er blevet vedtaget i passagerrettighedsforordningen fra EU,” siger Lars Thykier, der er adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, og fortsætter:

”Vi har simpelthen svært ved at se logikken i denne lovstridige praksisændring. Desuden træder det nye pakkerejsedirektiv i kraft den 1. juli 2018, og her videreføres det fundamentale princip fra passagerrettighedsforordningen om at man ikke skal have dobbeltkompensation. Vi mener, at det er under al kritik, at Trafikstyrelsen nu laver en periode på ni måneder, hvor passagererne bliver overkompenseret. Det går ud over virksomhederne, og det kan i sidste ende gøre alles rejser dyrere,” mener Lars Thykier.

Praksisændringen fra Trafikstyrelsen kommer på baggrund af en afgørelse fra landsretten, som omstødte en tidligere byretsafgørelse. Østre Landsret begrunder ikke, hvordan man er nået frem til et resultat, der er i strid med EU-forordningen på dette område.

”Afgørelsen er blevet anket til Højesteret, og eftersom der er givet tilladelse til at få den prøvet her, giver det slet ingen mening, at Trafikstyrelsen ændrer praksis, inden Højesteret har taget endelig stilling til, om Østre Landsrets fortolkning i afgørelsen er i strid med EU-forordningen,” siger Lars Thykier.


 

Kontakt

Administrerende direktør Lars Thykier på eller 40 45 68 14.


 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere
 

© 2017 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3