top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #4, januar 2018


 

Klager fik ikke tjekket sin mail - kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Kendelsen i sag nr. 2017/0093 blev afsagt d. 6. november 2017 i Pakkerejse-Ankenævnet af et enigt ankenævn, der ikke gav klager medhold. Den handler om afbestilling af rejse fra klagers side.

Sagen
Klageren køber i december 2016 en rejse med afgang 12. marts 2017 på bureauets hjemmeside til sig selv og en medrejsende. Turen går til Playa de las Américas på Tenerife, og opholdet er af en uges varighed i en etværelses lejlighed uden pension. Grundprisen for de to personer er kr. 8.716,-.Inden afrejse, nærmere bestemt d. 1. marts 2017, bliver klagers medrejsende syg, og klager henvender sig til bureauet for at høre, hvilke muligheder der er for enten at få penge tilbage eller lade rejsen gå til nogle andre.

I bureauets materiale vedrørende afbestillingsregler fremgår det, at ved afbestilling senere end 30 dage før den aftalte rejsedag og senest 7 dage før det på deltagerbeviset anførte afgangstidspunkt, har bureauet ret til at beregne sig 80 % af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Da der er 12 dage inden afrejse på tidspunktet for afbestilling, har klageren ret til at få refunderet 20% af rejsens pris, hvilket svarer til kr. 1.744,-. Rejsebureauets medarbejder anviser desuden klager at kontakte forsikringsselskabet, da afbestillingen angår sygdom, og fordi der derfor er en mulighed for at forsikringsselskabet vil dække klager og medrejsendes tab.

Klagers rejse annulleres og rejsebureauet sender dagen efter en e-mail vedrørende den annullerede rejse til klager.

Klager læser først denne mail en uge senere og anfører, at han dels ikke forventede at modtage vigtige mails fra bureauet, dels havde modtaget flere mails fra bureauet, som han anså for reklame og derfor ikke havde læst.

Klager hævder at have fået rejsebureauets ja til at kunne ændre navne i bestillingen, og kontakter rejsebureauet d. 8. marts, da han læser mailen om annulleringen. Klager har desuden på dette tidspunkt konstateret, at rejseforsikringen ikke dækker medrejsendes sygdom.

Rejsebureauet anfører, at det ikke kan lade sig gøre at ændre navne, da klagers rejse ikke længere findes. Den blev annulleret allerede d. 2. marts efter klagers første henvendelse om medrejsendes sygdom og at der blev sendt mail om annulleringen samme dag. Rejsebureauet fastholder, at klager er berettiget til de 20% af rejsens pris ifølge rejsebureauets regler for afbestilling. Desuden anfører bureauet, at klager først henvender sig om navneændring mere end en uge efter annulleringen, og at bureauet derfor ikke har kunnet vide, at klager gerne ville have navneændring.

Klager mener sig omvendt berettiget til navneændring eller til at få hele rejsens pris tilbagebetalt, fordi bureauet har solgt de annullerede pladser til nogle andre.

Afgørelsen
Ankenævnet lægger til grund, at klager hverken har bestridt at have annulleret rejsen eller at have modtaget mail om annulleringen d. 2. marts, men har anført, at han ikke læste den, da han gik ud fra, at det var reklame.

Ankenævnet lægger også til grund, at klageren i forbindelse med bestillingen og købet af rejsen har modtaget bureauets almindelige betingelser, hvoraf afbestillingsreglerne fremgår.

Da klageren ikke reagerede på bureauets mail af 2. marts 2017 med emnet: ”Afbestilling fra NN-bureau”, hvor annulleringen bekræftedes, og først den 8. marts 2017 kontaktede bureauet for at foretage navneændring på billetten, finder Ankenævnet, at bureauet med rette har kunnet forvente, at klageren havde annulleret rejsen. Klageren får således ikke medhold i sin klage.

Hvad kan vi lære af sagen?
Pakkerejselovens § 9, stk. 1 siger, at en kunde kan afbestille sin pakkerejse og at rejsebureauet kan opkræve et passende vederlag for afbestillingen. Vederlaget skal være fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Hvis bureauet har fastsat sådanne afbestillingsregler med standardiserede vederlag afhængig af tidspunktet for rejsens afbestilling i sine almindelige betingelser, gjort disse tilgængelige for kunden ved aftalens indgåelse og vederlagenes størrelse vurderes at være rimelige, kan bureauet altså afvise kundens krav om fuld tilbagebetaling.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3