top
Print side E-mail side 

 

Seminardag om ny lovgivning

To af rejsebranchens vigtigste love, nemlig Lov om pakkerejser (pakkerejseloven) og Lov om en Rejsegarantifond (rejsegarantifondsloven) er blevet ændret, og begge love blev endeligt vedtaget kort før jul sidste år.

Danmarks Rejsebureau Forening har igennem de senere år været meget involverede i arbejdet med disse lovændringer, både på nationalt og europæisk plan.

Overordnet set er vi tilfredse med det færdige resultat fra de ministerier, der har udformet den endelige ordlyd af de to love (hhv. Justitsministeriet og Erhvervsministeriet), selvom der naturligvis altid er punkter, der kan diskuteres og punkter, vi gerne havde set anderledes.

Lovene, der som sagt allerede er vedtaget, træder i kraft d. 1. juli 2018.

På denne to-delte seminardag vil DRF’s juridiske rådgivere i første del præsentere en gennemgang af de vigtigste ændringer i den nye pakkerejselov og rejsegarantifondslov. Gennemgangen vil give et overblik over, hvad der er nyt, og dermed hvor man skal sætte ind for at være klar til at sælge rejser efter 1. juli 2018, hvor de nye regler træder i kraft. Der vil ikke blive gået i dybden med de alle de nye bestemmelser. En tilbundsgående gennemgang af pakkerejseloven vil derimod ske på det kommende klagesagskursus, der er udbudt i juni 2018 både på Sjælland og i Jylland. Læs mere om klagesagskurset her.

Da jeres udbudsmateriale således skal opfylde lovens krav fra 1. juli 2018, er det vigtigt, at I får opdateret jeres almindelige betingelser og jeres udbudsmateriale i overensstemmelse hermed. Derfor vil anden del af seminaret være en præsentation og gennemgang af de nye almindelige betingelser med særligt fokus på de nye oplysningsforpligtelser i forhold til udbudsmateriale og aftaleindgåelse.

De almindelige betingelser og vejledning hertil kan rekvireres af medlemsbureauer ved at skrive til .

Seminaret er forbeholdt medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forening.

For yderligere spørgsmål vedr. indholdet på seminaret, kan du kontakte afdelingschef i DRF Jakob Hahn på .

Undervisere
Afdelingschef i DRF Jakob Hahn og juridisk konsulent Nils Hornemann.

Hvor og hvornår?
Frederiksberg: DATO FØLGER SENERE fra kl. 09.30 til ca. 17.00 i DRF's lokaler på Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C.

Tilmelding
Du tilmelder dig direkte på .

Første del af seminaret (generel gennemgang af ændringerne i Rejsegarantifondsloven og pakkerejseloven) varer fra ca. 09.30 til ca. 12.00. Herefter er der en times pause, hvor sekretariatet er vært ved en frokost.
Anden del (præsentation og detaljeret gennemgang af de nye almindelige betingelser) varer fra ca. kl. 13.00 til ca. kl. 17.00.            

Det er muligt at tilmelde sig til hele dagen eller vælge den del, man er mest interesseret i. Noter i mailen, hvad du er interesseret i og om du vil deltage i frokosten også.

Sidste frist for tilmelding er 14 dage før dato før afholdelse. Deltagelse er gratis.

NB. Materialer fremsendes elektronisk efter seminaret. Der udleveres ikke prints. Seminaret gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte. Tilmeldte deltagere vil cirka 14 dage før afholdelse modtage besked om, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt antal til at seminaret kan gennemføres.

Tilmeldingen er bindende
DRF forbeholder sig retten til at opkræve et no-show-gebyr på kr. 500 pr. person, når man tilmelder sig og udebliver.
Skulle man blive syg eller på anden måde forhindret i at deltage, kan enhver deltager selvfølgelig også overdrage sin plads til en kollega i samme virksomhed. DRF skal blot have besked herom så hurtigt som muligt.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2018 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3