top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #05, april 2018


 

Rejsebureauet hæftede for sin underleverandørs mangelfulde indkvartering

Sag nr. 2016/0224 hos Pakkerejse-Ankenævnet viser, at det i forhold til pakkerejser altid er bureauet, som hæfter for underleverandørens fejl og mangler, også selvom bureauet er uden direkte skyld i fejlen.

Sagen

Klageren købte den 11. februar 2016 ved telefonisk henvendelse til bureauet en rejse med all inclusive til ¬Ko¬lymbia, Rhodos, for 4 personer for perioden fra mandag den 23. maj til tirsdag den 31. maj 2016 med indkvartering i to dobbeltværelser. Det ene dobbeltværelse blev bestilt som et handikapværelse, og rejsen kostede i alt kr. 18.568,-.

Bekræftelse af det bestilte handicapværelse fremgår af klagerens billet.

Klageren sidder i kørestol, og ved ankomsten til hotellet viser det sig, at der på det tildelte handicapværelse ikke er de faciliteter, klageren havde regnet med i forhold til at kunne bevæge sig rundt i kørestol, komme i bad m.v. Klageren mener ikke at have fået det bestilte og bekræftede handicapværelse. Blandt andet er værelset for småt til at en kørestolsbruger kan komme ordentligt rundt i den kørestol, klager benytter, døren til badeværelset er for smal, der er ingen badestol og desuden en alt for høj kant til brusenichen.

Bureauets guide og en repræsentant går næste dag med klager rundt på hotellet for at finde et bedre egnet værelse, selvom de fastholder at værelset, som klager er indkvarteret i, rent faktisk er et handicapværelse.

Det lykkes at finde et større værelse, og med opsætning af nogle hjemmelavede ramper og lån af en mindre kørestol, flytter klageren og en af de medrejsende værelse efter knapt to dages ophold. Klager er stadig ikke tilfreds, men reklamerer ikke yderligere under rejsen.

Bureauet tilbyder en kompensation på i alt kr. 1.000,- for ovenstående gener, men klager stiller sig ikke tilfreds hermed og gør gældende, at hele ferien havde været fyldt med mange problematikker og irritationsmomenter, fordi hotellets værelser ikke levede op til de krav, klager havde til et handicapværelse, herunder adgang til bruser i kørestol, badestol samt sikkerhedsgreb.

Klageren kræver et afslag i prisen svarende til halvdelen af rejsens pris.

Bureauet afviser klagerens krav og gør gældende, at klager ikke havde specificeret de ønskede mål på døre i forhold til kørestolens størrelse, at hotellet havde bekræftet bestillingen af et handicapværelse, at guiderne efter at klager var flyttet til et større værelse ikke lykkedes at få kontakt til klager igen på trods af gentagne forsøg og endelig at bureauet ikke er specialister i handicaprejser.

Bureauet gør også gældende, at det tidligere har haft kørestolsbrugere på hotellet uden problemer.

Afgørelsen

Pakkerejse-Ankenævnet afgør, at klager er berettiget til en kompensation på kr. 7.000,- for manglerne på værelset/værelserne.

Nævnet lægger til grund, at bureauet i klagers aftalegrundlag ikke har redegjort for, hvilke specifikationer handicapværelser på det pågældende hotel har, og at klager dermed med rette har kunnet forvente, at et bestilt og bekræftet handicapværelse var indrettet med de forventede faciliteter.

Af den grund mener Ankenævnet heller ikke, at den omstændighed at klager efterfølgende fik et nyt værelse, kan anses for at være en korrekt afhjælpning, da det nye værelse ikke var et handicapværelse.

Rejsen har qua det manglende handicapværelse under hele opholdets varighed dermed været behæftet med mangler, som bureauet hæfter for.

Hvad kan vi lære af sagen?

Klager blev indkvarteret på et værelse, som hotellet over for bureauet havde bekræftet var et handicapværelse. Bureauet har derfor i god tro solgt rejsen til klager.

Da værelset viser sig ikke at leve op til klagers standarder for, hvordan et handicapværelse skal være indrettet, hæfter bureauet altså for de mangler, der ifølge klager har været ved værelset.

Ankenævnet lægger til grund, at når et værelse på billetten angives som ”handicapværelse”, så er klager i sin gode ret til at forvente, at værelset også er et sådant. Ankenævnet afviser, at klager skulle have givet nærmere specifikationer og mål, og vil heller ikke lægge til grund, at der, som bureauet angiver, er forskelle på, hvordan forskellige lande klassificerer handicapværelser.

Handicapværelser og andre særlige ønsker på rejsen, som bureauet bekræfter, bør altså udspecificeres så præcist som muligt over for kunden. I modsat fald kan bureauet risikere at hæfte for mangler, hvis det bestilte ikke lever op til forventningerne.

Det er vigtigt at rådgive og ikke mindst få forventningsafstemt korrekt, når der sælges rejser til bevægelseshæmmede personer. I den konkrete situation er risikoen for at værelset ikke opfyldte klagers behov, således overgået til bureauet, selvom det kan synes urimeligt, hvis det bl.a. beror på størrelsen af den pågældende kørestol.

Der kan på den ene side argumenteres for, at klager burde have oplyst målene på kørestolen, hvis der var tale om en særlig stor kørestol. På den anden side kan man argumentere for, at det er bureauet, der er den professionelle part og derfor bør spørge at spørge den rejsende, hvilke præcise behov, vedkommede har til faciliteter og indretning, når der gøres opmærksom på, at der ønskes et handicapværelse.

Vær i øvrigt opmærksom på, at der med den nye pakkerejselov er stillet nye krav til rejsearrangørens oplysningspligt for så vidt angår rejsens egnethed for bevægelseshæmmede. Det er således ikke længere tilstrækkeligt, at oplyse, om indkvarteringen er egnet for bevægelseshæmmede.

Man skal derimod sørge for at oplyse om hele rejsens egnethed i den henseende, og rejsearrangøren er desuden blevet forpligtet til på den rejsendes anmodning at give præcise oplysninger om rejsens egnethed under hensyntagen til den rejsendes konkrete behov.

Emnet er berørt i vejledningen til DRF’s nye almindelige betingelser, hvor der i sidstnævnte ligeledes er indført en bestemmelse, hvorefter der pålægges den rejsende en pligt til at oplyse rejsearrangøren om, hvilke behov den rejsende har, således at rejsearrangøren på den baggrund kan give de oplysninger, der er påkrævet efter pakkerejseloven.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2018 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3