top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #1, juli 2018


 

Retten har talt: Det er den rejsendes eget ansvar at møde op i god tid i lufthavnen

En rejsende lagde sag an mod den tyske stat, fordi han og hans familie på grund af et langvarigt sikkerhedstjek mistede deres fly i Frankfurt.

Sagen

Passageren havde tjekket bagage ind på forhånd og mødte op i lufthavnen en halv time før boarding og 55 minutter før take off.

I sikkerhedskontrollen opstod der mistanke om, at der var plastisk sprængstof i en af familiemedlemmernes håndbagage, og selvom det viste sig ikke at være tilfældet, kom kontrollen til at tage 40 minutter. Da sikkerhedstjekket var overstået, var flyet fløjet, og passageren måtte købe nye flybilletter til sig selv om sin familie.

I Tyskland er det staten, der generelt set står for lufthavnenes sikkerhedskontroller, og derfor anlagde passageren sag mod staten med ønsket om at få kompensation for de nye flybilletter.

Passageren gjorde gældende, at staten som ansvarlig for sikkerhedskontrollen var erstatningsansvarlig for det tab, han led, som følge af, at han mistede sin flyafgang og måtte købe nye billetter.

Afgørelsen

I første retsinstans (Frankfurt Regional Court) vandt passageren, men sagen blev anket, og i anden retsinstans (Frankfurt Higher Regional Court) bestemte retten, at passageren ikke havde krav på kompensation.

Retten tilkendegav, at der ikke er nogen særlige regler for, hvornår en passager skal ankomme til sikkerhedskontrollen i en given lufthavn. Ifølge retten beror det på en række faktorer, herunder lufthavnens størrelse, hvor mange fly der afgår i samme tidsrum, om det er høj- eller lavsæson og ikke mindst anbefalinger fra flyselskaber og lufthavnen.

Når passageren ikke vinder sagen, er det fordi retten lægger til grund, at det påhviler hver enkelt passager at afse tilstrækkelig tid til at imødekomme lufthavnens sikkerhedskontrol. Der må tages højde for, at der kan ske uventede ting i driften, som hverken passagerer eller sikkerhedspersonale kan kontrollere.

Retten lægger også til grund, at passagerer ikke må løbe nogen risici i forhold til punktlighed; heller ikke selvom det på papiret er tilladt først at møde op i lufthavnen en halv time før boarding.

Passagerer, der ankommer til sikkerhedskontrollen mindre end en time før afgang og 30 minutter før boarding, sætter sig med rettens ord i en risikabel situation, som passageren selv må håndtere konsekvenserne af.

Hvad kan vi lære af sagen?

Det er værd at bemærke, at afgørelsen er fra Tyskland og vi derfor ikke umiddelbart kan lægge til grund, at resultatet vil blive det samme i Danmark, men afgørelsen indeholder nogle interessante betragtninger, der må forventes at kunne inddrages ved lignende sager i Danmark.

Det er i den forbindelse interessant, at retten lægger til grund, at ansvaret for forsinkelser i sikkerhedskontrollen i lufthavne ikke udelukkende påhviler lufthavne, flyselskaber og staten (herunder statsansatte og firmaer, der arbejder på statens vegne i lufthavnen), men at enhver passager har både forpligtelse til og ansvar for at møde rettidigt op.

En sådan generel forpligtelse er ikke lige klar i Danmark, idet man ofte vurdere sådanne sager meget konkret. Vi har en klar praksis for, at det er den rejsende ansvar at tjekke ind rettidigt i forhold til de oplysninger, som den rejsende måtte have modtaget vedrørende tjek ind-tider.

Til gengæld er retstilstanden ikke afklaret ved spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, når en såkaldt udefrakommende tredjemand efter tjek ind (her sikkerhedskontrollen) er gennemført rettidigt, forårsager, at den rejsende ikke når frem i tide til boarding og dermed mister sin flyafgang.

Faktisk har ankenævnet i en konkret sag i forbindelse med en strejke hos sikkerhedspersonalet i København, vurderet, at bureauet var nærmere til at bære risikoen for, at den rejsende ikke nåede sin flyafgang, fordi sikkerhedskontrollen grundet strejke tog ekstraordinært lang tid.

Denne afgørelse forekommer ikke åbenlyst korrekt, idet et bureau vel nok har ansvar for sine underleverandører, men at udstrække et sådant ansvar til også at gælde en sikkerhedskontrol, der ret beset ikke er rejsebureauets direkte underleverandør til den flyrejse, som rejsebureauet har solgt, er efter DRF’s opfattelse at strække ansvaret for vidt.

Af denne grund vil det være interessant at se, om principperne i dommen fra Tyskland vil være at finde i en eventuel fremtidig afgørelse fra Pakkerejse-Ankenævnet.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3