top
Print side E-mail side 


 

Ny lov: Hvad gør du, når kunden klager?

Alle rejser solgt efter d. 1. juli 2018 skal behandles efter den nye pakkerejselov.

Der er sket en række ændringer i pakkerejseloven med nye begreber, nye rettigheder og nye pligter, og det er vigtigt at man som rejsebureau er klædt på, så man ved hvilke ændringer reglerne konkret medfører for bureauets udbudsmateriale, hvordan kundens rettigheder og pligter er, hvis der går noget galt og hvad rejsebureauets rettigheder og pligter er.

Så hvordan håndterer man egentlig klager efter den nye pakkerejselov?

Er rejsebureauerne bedre stillede eller er det blevet alt for let for en kunde at klage – og få ret?

Dette og meget mere kan du få svar på, når Danmarks Rejsebureau Forening afholder to nye kurser om rejsebureauets og kundens rettigheder og pligter.

Her går vi dybden med de nye regler, og vi gennemgår relevante kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, som vil give dig værktøjer til at komme godt ind i det nye lovstof. Du vil hermed få konkret viden om, hvilke krav, der stilles til dit markedsføringsmateriale, dine rejse- og programbeskrivelser samt udbudsmateriale i det hele taget, samtidig med at en gennemgang af rettigheder og pligter vil klæde dig på til,  at du fremover bedre kan håndtere reklamationer ud fra de relevante love.

I løbet af de to dage, det nye kursus varer, får du blandt andet god indsigt i:

• Den nye pakkerejselov
• Det nye begreb sammensatte rejsearrangementer
• Rejsebureauernes udvidede oplysningspligt
• Standardoplysningsskemaerne, alle rejsebureauer skal benytte for at overholde loven
• Rejsebureauets juridiske pligter og rettigheder
• Kundens rettigheder og pligter
• Nyeste kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet og domstole og i det omfang afgørelserne er truffet efter de nye regler, vil de naturligvis være genstand for en særlig gennemgang

Har du allerede eksempler på klagesager, som du skal behandle efter den nye lov, er du velkommen til at dele dem på kurset. DRF’s juridiske konsulenter vil komme med deres udlægning af sagen. Er der tale om større sager, kan du fremsende dem på forhånd, så de juridiske konsulenter har mulighed for at forberede sig på indholdet. Vi lægger stor vægt på, at kurset også rummer erfaringsudveksling mellem deltagerne. Dette kursus er forbeholdt medlemmer af DRF.

For yderligere spørgsmål vedr. indholdet af kurset eller særlige ønsker til emner, kan du kontakte afdelingschef i DRF Jakob Hahn på .

Undervisere
DRF's juridiske konsulenter.

Hvor og hvornår?
Aarhus: d. 23. - 24. oktober 2019 kl. 09.00 til 17.00 hos Mangaard Travel, Elkjærvej 31, 8230 Aarhus.
Frederiksberg: d. 29. -30. oktober 2019 fra kl 09.00 til 17.00 begge dage i DRFs lokaler på Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg.

Tilmelding og pris
Du tilmelder dig direkte på .
Deltagelse koster 1.900 kr. + moms pr. person. Sidste frist for tilmelding er 14 dage før kursusstart.

NB. Materiale fremsendes elektronisk. Der udleveres ikke prints. Kurset gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte. Tilmeldte deltagere vil cirka 14 dage før afholdelse modtage besked om, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt antal til at kurset kan gennemføres.

Tilmeldingen er bindende
DRF forbeholder sig retten til at opkræve et no-show-gebyr på kr. 500 pr. person, når man tilmelder sig og udebliver.
Skulle man blive syg eller på anden måde forhindret i at deltage, kan enhver deltager selvfølgelig også overdrage sin plads til en kollega i samme virksomhed. DRF skal blot have besked herom så hurtigt som muligt.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3