top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #1, februar 2019


 

Støj, sex og druk på hotellet gav kompensation, men klagers ekstra krav blev ikke taget til følge

Rejsende skal ind imellem være forberedte på, at der på nogle destinationer rundt omkring i verden kan være mange unge mennesker, der for eksempel larmer meget eller drikker mere end hvad godt er. Som rejsende skal man dog ikke finde sig i alt, hvilket Pakkerejse-Ankenævnet er enige med klageren i i sag nr. 2017.0240. Til gengæld er nævnet enige med bureauet i, at den udbetalte kompensation er stor nok i forhold til de mangler, der har været ved rejsen.

Sagen

Klageren køber ved telefonisk henvendelse til bureauet en 14-dages rejse til Palma Nova på Mallorca for 4 personer, der indkvarteres i 2 dobbeltværelser. Opholdet er med All Inclusive og hele rejsen koster samlet 55.096 kr.

Klager gør gældende, at hotellet var et partyhotel med mange unge mennesker, der råbte og skreg, hoppede mellem balkonerne, var meget fulde, larmede på gangene, sov på gangene og festede på værelserne.

Den 10. juli, som er fire dage efter klagers ankomst, kontakter klager bureauet i Danmark, og det viser sig, at mange af bureauets danske gæster har klaget over hotellet. Bureauet er kede af situationen og erkender, at der er nogle mangler ved klagers ophold.

Bureauet søger nu at rette op på manglerne, især den megen støj fra unge mennesker, ved blandt andet ved at indsætte vagter på hotellet. Den 13. juli 2017 meddeler bureauet klager, at man vil kompensere klager med 11.019 kr., hvilket svarer til ca. 20% af det samlede beløb, rejsen har kostet.

Det stiller klager sig ikke tilfreds med.

Klageren gør nu flere ting gældende i sin reklamation. Klager mener, at der var meget lydt på gange og værelser, at der var dårlige madrasser i det ene værelse, at udvalget af kød i buffeten var fyldt med ben og sener, at restauranten var mere en spisesal end en restaurant, og at der var dårlig akustik i spisesalen, samt at personalet opførte sig, som om gæsterne var til besvær allerede en halv time før lukketid.

Klager gør desuden gældende, at der foregik der åbenlys sex i liggestole på stranden, at der florerede stoffer, at der lå unge mennesker i gaderne og sov uden at politiet gjorde noget, og at der var efter klagers udsagn tillige var en voldsepisode på hotellet.

Klager gør i sin klage også gældende, at rejsebureauets direktør efter et besøg på hotellet under klagers ophold havde optrådt arrogant, og endelig mener klager, at der er tale om falsk markedsføring, fordi hotellet er beliggende i Magaluf og ikke Palma Nova.

Klager ønsker en kompensation på 50% af rejsens pris eller et gavekort på det fulde beløb, hvilket bureauet ikke vil imødekomme, og klager tager derefter sagen i Pakkerejse-Ankenævnet.

Afgørelsen

Når man rejser til en destination som for eksempel Magaluf, må man være indstillet på, at der kan forekomme støjgener. Det mener Pakkerejse-Ankenævnet i deres afgørelse af sagen. Men de mener også, at grænsen for, hvor mange støjgener, man som gæst skal tolerere, i denne sag er overskredet.

Rejsen har dermed efter nævnets opfattelse været behæftet med mangler, der udløser en kompensation. Nævnet mener heller ikke, at bureauets guideservice i forbindelse med voldsepisoden har været helt tilfredsstillende, hvilket er en yderligere mangel.

Pakkerejse-Ankenævnet mener dog ikke, at ovenstående mangler kan udløse mere kompensation end hvad klager allerede har fået udbetalt fra bureauet, og nævnet tager dermed ikke klagers krav til følge.

Nævnet vurderer, at de øvrige klagepunkter i reklamationen ikke kan anses som mangler. Desuden står der på bureauets hjemmeside, der er en del af klagers aftalegrundlag, at der blandt andet er udsigt til Magaluf-stranden, at Palma Nova og Magaluf er vokset sammen til én by. Desuden er hotellets placering vist på et kort på hjemmesiden. Derfor mener nævnet, at klager har været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget.

Nævnet henstiller dog bureauet til fremover at angive rejsemål på billetten og på hjemmesiden i henhold til hotellets adresse.

Hvad kan vi lære af sagen?

Klagers krav blev i denne sag ikke taget til følge, men klager fik alligevel ca. 20% af rejsens pris refunderet på grund af de forholdsvis voldsomme støjgener på hotellet, også selvom bureauet søgte af afhjælpe. Overordnet set udløser mangler i forhold til indkvartering nemlig ofte forholdsvis høje kompensationer, og 20% af rejsens pris som i denne kendelse er ikke usædvanligt.

I andre sager med mangler i forhold til indkvarteringen, har vi set kompensationer på op mod 50% af rejsens pris, typisk hvor klager få et andet hotel end bestilt og hvor hotellet er af en ringere standard, mangler de faciliteter, det oprindelige hotel havde og har en helt anden beliggenhed.

I denne sag handlede det ikke om markedsføringen, men om forhold, som bureauet ikke umiddelbart var herrer over (andre gæster på hotellet), men vi kan se, at selvom forholdene ikke var bureauets fejl, er det bureauet, der hæfter for, at hotellet som er bureauets underleverandør ikke selv søger at mindske det pågældende støjniveau og uroen på hotellet.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3