top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #2, februar 2019


 

Rejsebureauets pligter, kundens rettigheder

Rejsende, der bliver forsinkede på deres ud- eller hjemrejse har ikke ret til kompensation fra rejsebureauet efter EU-forordning 261/2004.

Rejsende, der bliver forsinkede på deres ud- eller hjemrejse kan til gengæld have krav på kompensation og/eller erstatning fra rejsebureauet efter pakkerejseloven.

Der er tale om to forskellige regelsæt, og rejsebureauet hæfter i dén henseende KUN efter pakkerejseloven.

Rejsebureauet skal derfor aldrig udbetale kompensation efter EU-forordning 261/2004, medmindre rejsebureauet har indgået aftale med flyselskabet herom, hvilket nogle gange er tilfældet i charterkontrakter, og det skal man som rejsebureau skal være meget opmærksom på.

Reglerne er klare og fremgår af EU-forordning 261/2004’s artikel 3, stk. 5. Her fremgår det, at det er det transporterende flyselskab, der er forpligtet til at udbetale kompensation efter forordningen.

Derfor skal rejsebureauer henvise den rejsende til flyselskabet, hvis kunden fremsætter krav efter forordningen.

Rejsebureauet kan ikke garantere en kompensation efter forordningen

Antagelsen om, at den rejsende automatisk er berettiget til kompensation efter forordningen, når der har været en forsinkelse, har bredt sig som en løbeild fra de rejsende til rejsebureauerne. Selvom vi ved, at nogle flyselskaber måske ikke altid har opfyldt deres forpligtelser og til stadighed slår sig i tøjret, må vi bare erkende, at nogle gange har flyselskabet faktisk en legitim grund til at afvise den rejsendes krav i forbindelse med en forsinkelse.

Men hverken den rejsende, rejsebureauet eller DRF kan vurdere, om flyselskabets afvisning er i strid med reglerne eller ej. Hvis den rejsende er utilfreds med flyselskabets afgørelse om kompensation, skal vedkommende reklamere til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det foregår nemt via styrelsens hjemmeside, og det er gratis.

Du kan som rejsebureau vælge at hjælpe den rejsende, men det er vigtigt at understrege, at du ikke er forpligtet hertil.

Hvis du alligevel vælger at klage til flyselskabet på vegne af den rejsende, skal du have vedkommendes fuldmagt.

Modregning er muligt i visse sager

Når den rejsende har fået udbetalt en kompensation fra flyselskabet efter forordning 261/2004, kan vedkommende i særlige tilfælde stadig have ret til at få udbetalt en kompensation eller erstatning fra rejsebureauet efter pakkerejseloven. Det afhænger af den konkrete situation.

Der kan imidlertid også være mulighed for at foretage modregning i allerede udbetalt kompensation: Har den rejsende således på sin udrejse fået kompensation af flyselskabet efter forordningen på grund af forsinket ankomst til destinationen, kan rejsebureauet fratrække det beløb, som den rejsende har modtaget fra flyselskabet i det beløb, som rejsearrangøren efter pakkerejseloven skulle have kompenseret med, hvis forsinkelsen havde berettiget den rejsende til et forholdsmæssigt afslag i kraft en dags- eller døgnandel efter pakkerejselovens regler.

Ingen overkompensation

Faktisk er rejsebureauet efter § 31, stk. 2 i den nye pakkerejselov forpligtet til at modregne, da den rejsende ikke må overkompenseres. Reglen gælder begge veje, hvilket vil sige, at flyselskabet også kan modregne det beløb, som flyselskabet skal kompensere med efter forordningen, hvis den rejsende allerede har fået udbetalt kompensation af rejsearrangøren efter pakkerejseloven.

Reglerne kan være svære at håndtere i praksis, da det kan ende med, at både bureau og flyselskab lurepasser og venter på, at den anden betaler. Vi anbefaler derfor altid, at man retter henvendelse til sekretariatet, hvis man sidder med en sag, hvor man ved, at den rejsende evt. også måtte have et krav efter forordningen, så man som professionelt rejsebureau kan rådgive den rejsende bedst muligt om dennes rettigheder.

Bureauet må ikke trække tiden

Det er vigtigt at understrege, at den rejsende skal have fået kompensationen udbetalt af flyselskabet og bogstavelig talt stå med pengene i hånden, før et rejsebureau må modregne. Det er altså ikke nok, at den rejsende har ret til kompensation efter forordningen, eller at flyselskabet har anerkendt et ansvar – kompensationen skal være udbetalt.

Herudover er det også vigtigt at understrege, at rejsebureauet ikke kan tvinge den rejsende til at klage til flyselskabet, inden rejsebureauet vil behandle sagen.

Rejsebureauet kan dog altid opfordre den rejsende til at søge kompensation efter forordningen hos flyselskabet, da der ofte vil være flere penge for den rejsende at hente efter forordningens bestemmelser end efter pakkerejselovens.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3