top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #2, februar 2019


 

Uenighed i nævnet: var kunden i god eller ond tro?

Pakkerejse-Ankenævnet er stiftet af Forbrugerrådet TÆNK, Rejsearrangører i Danmark (RID) og Danmarks Rejsebureau Forening. Repræsentanterne i nævnet er udpeget fra samme organisationer, og de repræsenterer derfor både forbrugerne og rejsebranchen på nævnsmøderne. Nævnets formand er byretsdommer Mikael Kragh. Nævnet er som regel enige om, hvordan sagerne skal falde ud, men indimellem er der et eller flere medlemmer, der afgiver dissens. En dissens tilkendegiver, at nævnsmedlemmerne er uenige i sagens udfald. Det var for eksempel tilfældet med sag nr. 2017/0290. I denne sag var forbrugersiden uenige med erhvervssiden om, hvorvidt klageren havde været i god eller ond tro ved et rejsekøb på nettet.

Sagen

Klageren køber i oktober måned en rejse til Alanya, Tyrkiet for 4 personer på bureauets hjemmeside. Gæsterne skal være væk i to uger i højsæsonen i skolernes sommerferie. Indkvarteringen er i en toværelses hotellejlighed med havudsigt på et hotel, der af bureauet er klassificeret med tre stjerner+. Der bliver desuden bestilt transfer fra lufthavnen samt forplejning om bord på flyet til alle deltagere. Klager betaler en samlet pris på 7.176 kr. samme dag, som bestillingen af rejsen.Bureauet kontakter en time og 20 minutter efter bestillingen klageren, da de har annulleret rejsen. Bureauet har annulleret rejsen på baggrund af, at prisen på grund af en teknisk fejl på hjemmesiden var for lav og tilbyder samme rejse til klager til bureauets korrekte pris, som ikke fremgår af kendelsen.

Bureauet henviser til aftaleloven, som blandt andet bestemmer, at erhvervsdrivende ikke er bundet af et tilbud, hvis prisen på varen har været urealistisk lav, og der dermed må være tale om en fejl, som kunden burde have indset. Det vil klager ikke umiddelbart finde sig i, og kræver, at bureauet leverer rejsen til den pris, der var angivet på hjemmesiden på klagers købstidspunkt.

Klager gør blandet andet gældende, at rejsen var annonceret med gule rabatmærker, og at man også kunne opnå en bestil-tidlig-rabat på klagers bestillingstidspunkt. Samtidig gør klager gældende, at rejsen gik til Tyrkiet, som på bestillingstidspunktet havde haft nedgang i turismen, hvorfor det ikke på det tidspunkt var usædvanligt, at rejser til denne destination kunne fås med rabat.Klager mener derfor, at der er handlet i god tro.Bureauet afviser klagers krav og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb. Bureauet gør blandt andet gældende, at det af den til klager fremsendte billet tydeligt fremgår, at der ikke er opkrævet betaling for de to børn, der deltager i rejsen. De to børn fremgår på billetten, men kun som betalende for bustransfer og halvpension.

Klager fastholder dog sit krav om at få rejsen til den udbudte pris og reklamerer herefter til Pakkerejse-Ankenævnet.

Afgørelsen

Det er ubestridt, at klager køber en rejse på bureauets hjemmeside for 4 personer i perioden fra søndag den 22. juli til søndag den 5. august 2018 til en samlet pris på 7.176 kr. Det fremgår af aftalelovens § 32, stk. 1, at den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejlskrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold end tilsigtet, ikke er bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse.

Formanden for Ankenævnet, RID og DRF er enige om, at aftalelovens § 32, stk. 1 finder anvendelse i den aktuelle sag, og at klager burde have indset, at en 14-dages rejse med halvpension, transfers, flymad m.v. for 4 personer i højsæsonen til 7.176 kr. måtte bero på en fejl.

Formanden, RID og DRF lægger også til grund, at bureauet handlede meget hurtigt og mener derfor ikke, at klagerens krav om levering af rejsen til den fejlagtige pris skal imødekommes.

Medlemmerne fra Forbrugerrådet TÆNK finder ikke, at sådan som sagen foreligger til afgørelse, at bureauet har løftet bevisbyrden for, at klageren ved aftalens indgåelse burde have indset, at den oplyste pris måtte bero på en fejl. Disse medlemmer af Ankenævnet finder derfor, at klagerens krav burde imødekommes.

Da der i sager, hvori der er afgivet dissens, bliver truffet afgørelse efter stemmeflertallet, får klager i denne sag ikke sit krav imødekommet.

Hvad kan vi lære af sagen?

Rejsebureauet er bundet af den pris, som bureauet har oplyst om i et tilbud til den rejsende eller på bureauets hjemmeside, hvis det er muligt at købe rejser på hjemmesiden. Hvis bureauet mener, at der er tale om fejlskrift og at kunden har betalt en for lav pris, skal rejsen annulleres så hurtigt som muligt og den rejsende skal informeres om denne fejl, hvorefter den rejsende kan tage stilling til, om vedkommende ønsker at købe rejsen til den rigtige pris.

For at kunne påberåbe sig fejlskrift og lægge aftalelovens § 32, stk. 1 til grund for annullering, skal fejlskriften være meget tydelig. Det mente stemmeflertallet at det var i denne sag, mens forbrugersiden argumenterede for, at der ikke som udgangspunkt var noget særligt at undre sig over i klagers aftalegrundlag ift. den angivne pris.

Når bureauet påberåber sig fejlskrift, er det desuden bureauet, der skal løfte bevisbyrden for, at kunden har handlet i ond tro og dermed godt vidste, at den oplyste pris var en fejl.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3