top
Print side E-mail side 

Medlemsfordele

”Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mission at skabe attraktive vilkår for den samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af økonomiske og politiske interesser på et etisk funderet og bæredygtigt grundlag. Vores forhold til det enkelte medlem tager udgangspunkt i gensidig respekt, åbenhed, ærlighed og lydhørhed for medlemmets individuelle forhold, behov og ønsker”.
Adm. direktør Lars Thykier i DRF 

Medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening giver dig adgang til en lang række fordele, blandt disse er:


Rådgivning


DRF yder individuel juridisk rådgivning og hjælper dig med at løse rejsebureauets udfordringer. DRF rådgiver dig om fx:.

Lovgivning

 • Lov om Pakkerejser
 • Lov om en Rejsegarantifond
 • Forordning 261/04 vedrørende denied boarding, aflysninger og lange forsinkelser
 • Internationale konventioner (Warszawa Konventionen & Montreal Konventionen)
 • Aftale- og kontraktsret
 • Lov om Markedsføring
 • EU ret

Generel og særlig medlemsinformation

 • Pas & visa regler
 • IATA-resolutionerne (fx ADM-regler)
 • PNR-aftale
 • APJC information
 • PaConf 
 • informationInformationer fra myndigheder
 • Og m.m.


Netværk & politisk indflydelse


DRF er et netværk for mere end 100 rejsebureauer. Ved medlemskab af DRF bliver du tilknyttet en eller flere af vores fraktioner, som repræsenterer dit væsentligste aktivitetsområde(r). Disse netværksfora giver dig en enestående mulighed for at påvirke udviklingen inden for dit forretningsområde og giver dig en unik mulighed for at dele viden og erfaringer. For tiden findes følgende fraktioner/netværksgrupper:
 • Pakkerejsearrangørernes og fritidsrejsebureauernes fraktion (LTO)
 • Forretningsrejsebureauernes fraktion (CTO), herunder Netværksgruppe for arrangører for krydstogter


Politisk interessevaretagelse


DRF varetager danske rejsebureauers politiske og økonomiske interesser i forholdet til myndigheder og offentlige/private organer. DRF´s indflydelse på de politiske beslutninger sker blandt andet ved, at DRF er:
 • Høringsberettiget på lovforslag
 • Konsulterende part for ministerier og politikere, herunder deltagende i arbejdsgrupper
 • Medlem af Dansk Erhverv og repræsenteret i Udvalget for oplevelsesøkonomi
 • Repræsenteret i Rejsegarantifondsbestyrelsen
 • Medstifter af Pakkerejse-Ankenævnet
 • Bestyrelsesmedlem i ECTAA (EU brancheorganisation for europæiske rejsebureauer)
 • Medlem af WTAAA (den globale rejsebranche organisation)
 • Og m.m.


Forsikringer


DRF har indgået fordelagtige aftaler vedrørende udvidet ansvarsforsikringer, rejseforsikringer, forsikring mod luftfartsselskabers konkurs samt erhvervsansvarsforsikringer m.m. med følgende forsikringsselskaber:
 • Europæiske Rejseforsikring
 • Gouda Rejseforsikring
 • Nordea Liv & Pension 

Forsikringsaftaler

DRF har indgået fordelagtige aftaler vedrørende udvidet ansvarsforsikringer, rejseforsikringer, forsikring mod luftfartsselskabers konkurs samt erhvervsansvarsforsikringer m.m. med følgende forsikringsselskaber:


 


 

 

Bliv flyvende med pension som medlem af DRF

Vi skaber ekstra værdi for jer – også på langt sigt
Vi har i DRF’s bestyrelse med virkning fra d. 1. februar 2015 forhandlet en rammeaftale omkring pension med Nordea Liv & Pension. Dette har vi gjort for at sikre, at vores medlemmer får markedets bedste pensionsordning med rigtig attraktive vilkår. Vi har sørget for, at alle medlemmer får en fleksibel løsning med bedre dækninger på forsikringer, hvilket giver jer bedre mulighed for at sikre jer selv og jeres familie økonomisk. 


 

Nemt, bekvemt og attraktivt
Det er vigtigt for os, at vores medlemmer er glade og tilfredse. Også når de går på pension. Derfor har vi aftalt med Nordea Liv & Pension, at alle medlemmer nemt kan komme i gang med en fleksibel løsning til alle medarbejdere med denne attraktive pensionsordning. De af vores medlemmer, der allerede har en pensionsordning i et andet selskab, kan med fordel skifte til DRF Pension® (Nordea betaler flyttegebyret) og få glæde af de mange fordele.
 

Mere pension for de samme penge
Prisen for forsikringerne i DRF Pension® er blevet markant billigere end tidligere i vores nye aftale, og tilsvarende er omkostningerne sat ned. De penge, I alle vil spare på forsikringer og omkostninger, bliver sat ind på jeres pensionsopsparing. Det betyder flere penge, når I går på pension. 
 
Fleksibilitet og tilpasningsmuligheder
Vi vil gerne have, at alle vores medlemmer er sikrede, også hvis de bliver syge eller går på pension. Derfor har vi fastsat en såkaldt basisdækning i samarbejde med Nordea Liv & Pension. Det betyder, at vi har fastsat et minimum for indbetaling og forsikringer. 

Basisdækningen er det eneste, der er fast i den nye DRF Pension®. Hvis I vil være endnu bedre sikret, kan hver enkelt ansat skræddersy pensionen, så den svarer til egen livssituation og egne ønsker for fremtiden. 
 
Sundhedsforsikring

For at I er sikret bedst muligt i forbindelse med sygdom, har alle medlemmer mulighed for at få en sundhedsforsikring, som giver en hurtig og effektiv behandling på privathospital eller klinik. Skulle I have en eksisterende sundhedsforsikring allerede, kan I med fordel blive endnu bedre dækket. 
 

Få mest muligt ud af jeres pension
Nordea Liv & Pension vil telefonisk kontakte alle medlemsvirksomheder, for at høre, om jeres virksomhed også vil have en del af alle fordelene i DRF Pension®, men vil du vide mere kan du allerede nu læse mere ved at klikke her  eller kontakte sekretariatet på drf@travelassoc.dk eller 35 35 66 11.


 

Arrangementer

DRF udbyder hvert år kurser i klagesagsbehandling, hvor du indføres i den gældende lovgivning på rejseområdet samt hvordan klagesager skal behandles.

Desuden afholdes der en række seminarer, der behandler aktuelle problemstillinger af betydning for branchen. Se aktuelle kurser og arrangementer her.


 

Kriser & krisehåndtering

DRF yder hjælp og vejledning om krisehåndtering, der sætter dig & dit bureau i stand til at håndtere en eventuel krise professionelt:
 • DRF har udarbejdet et kriseberedskab til direkte implementering hos det enkelte medlem, som kan erhverves ved henvendelse til sekretariatet eller downloades direkte fra DRF´s hjemmeside
 • DRF har yderligere et eget internt kriseberedskab, der iværksættes ved kriser og kan supplere de/-t påvirkede medlemmer, i den udstrækning dette findes nødvendigt
 • I forbindelse med internationale kriser eller kriser af stort omfang deltager DRF i den Internationale Operative Stab (IOS) under ledelse af Udenrigsministeriet. DRF har igennem dette beredskab assisteret ministeriet samt medlemmerne i forbindelse med en lang række kriser. 

Kriseberedskab

DRF yder hjælp og vejledning om krisehåndtering, der sætter dig og dit bureau i stand til at håndtere en eventuel krise professionelt.
DRF har udarbejdet et kriseberedskab til direkte implementering hos det enkelte medlem, som kan erhverves ved henvendelse til sekretariatet på drf@travelassoc.dk.
 
DRF har yderligere et eget internt kriseberedskab, der iværksættes ved kriser og kan supplere de/-t påvirkede medlemmer, i den udstrækning dette findes nødvendigt.

  
I forbindelse med internationale kriser eller kriser af stort omfang deltager DRF i den Internationale Operative Stab (IOS) under ledelse af Udenrigsministeriet.

  
DRF har igennem dette beredskab assisteret ministeriet samt medlemmerne med at koordinere og gennemføre hjemtransport af rejsende under blandt andet Tsunamien i 2004 og Libanonkrisen i 2006.


 

 

 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3