top
Print side E-mail side 

Almindelige betingelser

1. juli 2018 trådte den nye Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i kraft. Danmarks Rejsebureau Forening har i den anledning udarbejdet nye, almindelige betingelser. 


 

Almindelige betingelser kan kun rekvireres af medlemmer.

  

Alle rejsebureauer skal efterleve den nye lov, og det betyder blandt andet, at man skal have givet sine almindelige betingelser et grundigt tjek for at sikre, at de er tidssvarende sammen med rejsebureauets markedsføringsmateriale og rejsebeskrivelser.

Medlemmer kan gratis rekvirere de almindelige betingelser, som DRF har udarbejdet.

Der er desuden udarbejdet en vejledning til de almindelige betingelser, således at man for hvert afsnit i betingelserne kan læse, om, hvad afsnittet vedrører, baggrunden for dette samt konkrete betragtninger om, hvad afsnittet har af betydning for rejsearrangøren.

Det anbefales derfor, at man læser vejledningen igennem sammen med gennemgangen af de almindelige betingelser, idet der er betydningsfulde oplysninger i vejledningen, som ikke fremgår af de almindelige betingelser.

Endelig er der udarbejdet et en tjekliste for, hvilke informationer, rejsearrangøren skal oplyse den rejsende om.

Oplysningerne er opdelt i informationer, der skal fremgå af udbudsmaterialet, altså inden aftalen bliver indgået, og informationer, der skal gives den rejsende i forbindelse med rejsearrangørens bekræftelse af en indgået aftale.

Tjeklisten indeholder desuden et såkaldt standardoplysningsskema, der er direktivbestemt. Det afhænger af den enkelte aftalesituation, hvilket af de tre standardoplysningsskemaer, den rejsende skal modtage.

Eftersom der er tale om direktivfastsatte skemaer, anbefaler DRF, at der ikke ændres et komma i disse skemaer, således, at man blot vælger det skema, der passer til den konkrete aftaleindgåelsessituation, og sender dette sammen med de øvrige påkrævede oplysninger til den rejsende.

Det er generelt en god ide, at gå tjeklisten grundigt igennem, idet den gerne skulle opliste samtlige oplysningskrav, som rejsearrangøren er underlagt efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Ved at gå den igennem, kan man se, hvad man som rejsearrangør, skal sørge for at få opdateret sit udbudsmateriale og rejsebeskrivelser med.
Selvom betingelserne forekommer omfangsrige, og man derfor kunne ønske at forkorte dem, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at indholdet heraf, alene opfylder de krav, rejsearrangøren som minimum er forpligtet til at oplyse om.

Derfor vil ændringer i betingelserne medføre, at DRF ikke længere kan stå inde for, at en tilrettet version vil opfylde lovens krav.

Medlemmer kan rekvirere de nye betingelser, vejledning og tjekliste ved henvendelse til sekretariatet på eller 35 35 66 11.


 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3