top
Print side E-mail side 

Ophold i lufthavn berettigede til afslag

Sag #2016/0028

Klageren køber en rundrejse til Cuba indeholdende transport, indkvartering og udflugter. 

Sagen

Klageren køber en rundrejse til Cuba indeholdende transport, indkvartering og udflugter. Rundrejsen indeholder blandt andet en indenrigsflyvning fra Havana til Baracoa. Den dag, hvor klager skal flyve fra Havana til Baracoa, viser det sig, at flyvningen udsættes, således at klager må vente i lufthavnen i ca. 7 timer. Klager opholder sig således i lufthavnen i Havana fra morgenstunden til flyet afgår om eftermiddagen kl. 14.30.Klageren rejser følgelige krav om afslag i rejsens pris, da forsinkelsen er på mere end 6 timer. Rejsebureauet afviser klagerens krav om afslag i rejsens pris med henvisning til, at klageren ikke har mistet nogle udflugter i henhold til programmet, da der ikke var fastlagt program for dagen med indenrigsflyvningen. Derudover henviser bureauet til, at det fremgår af dagsprogrammet, at flyvingen foretages om formiddagen. Klager har derfor ikke haft en berettiget forventning om at ankomme til Baracoa før om eftermiddagen, uanset at flyet faktisk skulle være afgået om morgenen.

Afgørelsen

Pakkerejse-Ankenævnet finder i sagen, at rejsen har være behæftet med en mangel, da klageren under forsinkelsen måtte opholde sig i lufthavnen i Havana. Dette uanset at klageren i aftalegrundlaget ikke var lovet et specifikt afrejsetidspunkt.Ankenævnet finder yderligere, at den omstændighed, at klageren ikke har mistet konkrete udflugter i henhold til dagsprogrammet, ikke ændrer på, at klageren er berettiget til et afslag i rejsens pris for opholdet i lufthavnen. Klageren får derfor medhold i sagen og afslaget fastsættes til en dagsandel af hele rejsens pris.

Hvad kan vi lære?

I sagen får klageren medhold, da klageren har opholdt sig i lufthavnen i 7 timer. Dette uanset at klageren ikke var blevet lovet at være fremme på næste destination om formiddagen.Pakkerejse-Ankenævnet vurderer altså i dette tilfælde forholdet ud fra, hvad der er sket på destinationen og ikke ud fra, hvad klageren er blevet lovet i aftalen med rejsebureauet og dermed i henhold til dagsprogrammet. Dette kan undre lidt, idet der synes at være tale om en ændring i praksis. Mangler bliver altså vurderet ud fra, hvad der faktisk er hændt. Uanset at klageren ikke har mistet nogle udflugter i henhold til dagsprogrammet, har klageren måtte tilbringe 7 (ekstra) timer i lufthavnen og har derved ikke haft tiden på egen hånd. Det har formentlig haft betydning for afgørelsens udfald, at klager har været ”spærret inde” i lufthavnen og på den måde ikke haft mulighed for at få noget andet ud af ventetiden og på den baggrund mistet tid under opholdet. Hvis en kunde bliver forsinket på udrejsen, eller bliver forsinket på en indenrigsflyvning som i dette tilfælde, med ingen muligheder for at foretage sig andet end blot at vente, vil kunden – alt afhængig af forsinkelsens varighed – således kunne være berettiget til et nedslag i rejsens pris. Pakkerejse-Ankenævnet har fastsat et sæt vejledende retningslinjer for, hvor meget kunden har krav på i forholdsmæssigt afslag, hvis denne mister noget af sit ophold som følge af forsinket ankomst.Retningslinjerne kan findes på Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside her.


 

 

Kontakt

Spørgsmål til kendelsen kan rettes til DRF’s sekretariat.


 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2018 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3