top

Årsmøde og generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes årligt og er DRF's øverste myndighed. Her fastlægges alle overordnede principper og beslutninger for DRF som organisation. For eksempel er det generalforsamlingen der vedtager DRF's vedtægter, DRF's etiske regelsæt og eventuelle ændringer af medlemskontingentet.
På generalforsamlingen har alle aktive medlemmer adgang og stemmeret, ligesom alle aktive medlemmer kan stille op til DRF's bestyrelse.

Se præsentationerne fra årsmøde, persondataoplæg og generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen kan hentes her.

Kære medlem

Nu er det snart tid til DRF’s årsmøde og generalforsamling.

Vedlagt denne meddelelse finder du således links til den officielle indkaldelse, regnskab, budget, kontingentskala, årsberetning, forslag til vedtægtsændringer samt tidsplan for dagen.

Angående vedtægtsændringerne kan det kort fortælles, at de drejer sig om udvidelse af DRF’s bestyrelse til i alt seks medlemmer. Se i øvrigt en kort beskrivelse af ændringerne i vedlagte bilag. DRF's årsrapport fra vores revisorer kan læses her.


  • Tilmelding foregår ved at sende en e-mail til Louise Alkjær på med information om hvilket bureau, der er tale om, fraktionen man tilhører og navnene på deltagere fra bureauet.


Inden årsmødet og generalforsamlingen er foreningen vært ved en frokost. Giv derfor også besked om, hvorvidt du/I også deltager i frokosten.

Info om evt. fuldmagt til anden person fra andet medlemsbureau gives ligeledes ved tilmeldingen.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

NB! Vær opmærksom på, at DRF ikke fremsender ovenstående pr. almindelig post. Du modtager derfor udelukkende dette materiale elektronisk.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING


 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3