top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #1. april 2017

Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet: Reklamationspligten

Klageren køber den 23. januar 2016 en rundrejse til det ”Autentiske Vietnam” for to personer for perioden fra mandag den 21. marts til mandag den 4. april 2016 med indkvartering, forplejning og udflugter i henhold til dag til dag programmet.

Sag 2016/0166
Sagen

Efter hjemkomsten klager klageren over, at gruppen var på 37 personer og ikke på 20-25 personer, som der telefonisk var blevet lovet klageren. Endvidere klager klageren over, at de på An Bihn Island ikke var blevet indkvarteret i et dobbeltværelse i et traditionelt vietnamesisk hjem, men i stedet på et vandrehjem med 8 personer i samme værelse. Klageren kræver herefter, at rejsebureauet tilbagebetaler 20 % af rejsens pris.
 

Rejsebureauet afviser, at man har oplyst klageren om, at der kun var 20-25 personer på denne rejse, men erkender, at der var to personer mere med på rundrejsen, end hvad der var oplyst i udbudsmaterialet.

Rejsebureauet afviser også klagerens krav vedr. indkvarteringen på An Bihn, da klageren ikke har reklameret korrekt jf. rejsebureauets generelle betingelser, hvoraf det fremgår, at reklamationer skal fremsættes under rejsen og ikke først ved hjemkomsten.  Rejsebureauet henviser i den forbindelse til, at det af klagerens faktura fremgår, at rejsebureauets generelle betingelser for køb hos rejsebureauet findes på deres hjemmeside, og at de også kan fremsendes ved manglende internetadgang. Inden sagens behandling tilbyder rejsebureauet klageren i alt 2.000 kr. på et gavekort

Afgørelsen
Ifølge pakkerejselovens § 26, stk. 1 skal en rejsende, der vil påberåbe sig en mangel ved rejsen, give bureauet eller dets stedlige repræsentant meddelelse herom inden rimelig tid efter opdagelsen af manglen. I modsat fald kan den rejsende miste retten til at påberåbe sig en mangel. Rejsebureauet kan dog ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation, hvis kundens pligter efter stk. 1, ikke er angivet i aftalen, jf. pakkerejselovens § 26, stk. 2. Da rejsebureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt har oplyst klageren om dennes reklamationspligt finder Ankenævnet, at bureauet ikke kan påberåbe sig for sen reklamation. Rejsen er derfor mangelfuld, og klageren er berettiget til nedslag i rejsens pris.
 
Pakkerejse-Ankenævnet lægger i sagen vægt på, at klageren ikke har godtgjort, at rejsebureauet har lovet klageren, at gruppens størrelse kun var mellem 20-25 personer, men at rejsebureauet har erkendt, at der var to rejsedeltagere mere på rundrejsen end beskrevet i udbudsmaterialet.   Endvidere lægger Ankenævnet vægt på, at klageren i dag-til-dag programmet var lovet indkvartering i dobbeltværelse, hvorfor klageren, uanset at det fremgår af udbudsmaterialet, at klageren på An Bihn skulle indkvarteres i traditionelle vietnamesiske hjem, med rette kunne have forventet at blive indkvarteret i et dobbeltværelse og ikke med 8 personer i samme værelse.  
 
Hvad kan vi lære af sagen?
For at påberåbe sig en mangel ved en pakkerejse, skal kunden efter pakkerejselovens § 26 give rejsebureauet meddelelse om en mangel inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Rejsebureauet kan dog ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation, hvis kundens pligter ikke fremgår af aftalen mellem klageren og rejsebureauet. Efter Pakkerejse-Ankenævnets praksis kræves det, at rejsebureauet allerede i dets bekræftelse af aftalen skal give kunden oplysninger om klagerens reklamationspligt i pakkerejselovens § 26 og om konsekvenserne af kundens manglende reklamation.
Det fremgår af sagen, at rejsebureauet kun havde henvist til deres generelle betingelser, og at de ikke særskilt har angivet kundens reklamationspligt eller konsekvensernes af kundens manglende reklamation på fakturaen. Rejsebureauet kunne derfor ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation fra klageren i sagen.

Sekretariatet har en standardtekst vedr. reklamationer, som på foranledning kan fremsendes til medlemmerne.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål til kendelsen eller dens udfald på eller 35 35 66 11.


Yderligere information

 

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere
 

© 2017 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3