top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #1, juli 2017

Rejsebureau fik bøde for hvidvask af penge

Danmarks Rejsebureau Forening opfordrer til, at medlemmerne er varsomme med at modtage store kontantbeløb som betaling. Man risikerer at overtræde loven.

Et dansk rejsebureau har netop modtaget en betragtelig bøde for (helt uforvarende!) at have overtrådt loven om hvidvask (”lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme”).

Bureauet havde nemlig modtaget et større kontantbeløb som betaling for en rejse, og da beløbet overskred 50.000 kr. blev lovens kapitel 1, §2 overtrådt.

Her fremgår det at: Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

DRF opfordrer på denne baggrund alle medlemmer til at være opmærksomme på risikoen for at overtræde loven om hvidvask ved at modtage betaling for rejser på over 50.000 kr. i kontanter. Husk desuden, at loven ligeledes gælder, når den samme kunde køber flere rejser i løbet af en 12 måneders periode og betaler kontant, hvis det samlede beløb på alle rejser i perioden udgør mere end 50.000 kr.

Kontakt gerne sekretariatet ved spørgsmål.


Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3