Medlemskontingent 2021

Kære medlemmer

Det har – mildt sagt – været et vanskeligt år for rejsebranchen, som stadig er ekstremt hårdt ramt af COVID-19-restriktioner, rejsevejledninger og manglende hjælpepakker.

Vi er klar over, at der i det kommende år skal spares så meget som muligt hos alle. Derfor har medlemmerne på medlemsmøde den 7. oktober 2020 også godkendt en ny kontingentskala for 2021, som reducerer kontingentet med 30 pct. i forhold til 2020-niveauet.

Kontingentgrundlaget skal baseres på medlemmernes 2019-regnskaber og betales senest 15. februar 2021. Dog kan medlemmer vælge at betale kontingentet i to rater, der i så fald har forfald hhv. 15. februar og 15. august 2021. Det underskud der budgetteres med i 2021 hentes fra Danmarks Rejsebureau Forenings egenkapital.

Særligt fakturakrav fra DRF’s revisor

En fjerdedel af kontingentet til DRF er momsfrit, og det er et krav fra vores revisor, at kontingentbeløbet på fakturaen deles i en momsbelagt og en momsfri del. Det er altså derfor, der optræder to beløb på den faktura, der tilsendes jer efter modtagelse af jeres regnskab.

Brug senest afsluttede regnskab

Kontingentets størrelse bestemmes som nævnt ud fra omsætningen i det enkelte medlems senest afsluttede regnskab, uanset hvilket år, regnskabet er afsluttet i. Det betyder, at hvis virksomhedens seneste færdige regnskab er afsluttet i marts 2020, så er det det, vi går ud fra.

Revisorerklæring i stedet for regnskab

Hvis du ikke ønsker at fremsende et virksomhedsregnskab, hvoraf omsætningen fremgår, kan du i stedet sende en revisorerklæring, som bekræfter omsætningens størrelse ud fra den vedhæftede kontingentskala. Der er ikke nogen formelle krav til revisorerklæringen. En e-mail fra jeres revisor til Louise Alkjær eller administrerende direktør Lars Thykier, som bekræfter, at virksomheden befinder sig på trin x på kontingentskalaen, er helt i orden.

Sidste frist er 20. november 2020

Vores bogholderi vil gerne sende 2021-fakturaerne ud i god tid, så send derfor gerne dokumentation for din omsætning (regnskab eller revisorerklæring) pr. mail til sekretariatet så hurtigt som muligt og senest 20. november 2020. Her skal du også notere, om du ønsker at betale hele kontingentet med det samme eller ønsker en rateopdelt betaling.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lars Thykier på lth@travelassoc.dk eller Louise Alkjær på lal@travelassoc.dk.

Venlig hilsen

Lars Thykier og Louise Alkjær

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk