DRF’s formålsparagraf

Danmarks Rejsebureau Forenings formål (foreningens vedtægter § 2) er gennem samling af virksomheder, foreninger og organisationer, herefter kaldet “virksomheder”, i rejsebureaubranchen og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende brancheforening for rejsebureauerhvervet i Danmark.

Til opnåelse af dette formål skal Foreningen gennem dennes bestyrelse, fraktioner og sekretariat især:•virke for at fastholde og styrke rejsebureauerhvervets anseelse som en effektiv og professionel gren af dansk erhvervsliv

 • medvirke til sikring og udbygning af et frit internationalt rejseliv

 • varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i forholdet til myndigheder og andre offentlige eller private organer

 • at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes

 • bistå medlemmerne gennem konsultativ virksomhed i spørgsmål, der vedrører rejsebranchens forhold

 • arbejde for, at der hos det rejsende publikum skabes en begrundet forståelse for og tillid til, at medlemskab af DRF betyder størst mulig sikkerhed for professionel og seriøs rejselivsservice

 • arbejde for dygtiggørelse af medarbejdere i rejsebranchen gennem forbedring og udbygning af de faglige uddannelsesmuligheder af enhver art

 • repræsentere det danske rejsebureauerhverv i internationale organisationer, hvor danske interesser naturligt bør varetages

Stk. 2

Ved rejsebureauvirksomhed forstås blandt Foreningens medlemmer erhvervsvirksomhed indenfor et eller flere af følgende hovedområder:

 • 1.Billetudstedelse, dvs. på basis af autorisation som agent at sælge og udstede billetter til offentlige eller koncessionerede transportselskabers transportmidler, fly, tog, bus eller skib.

 • 2.Arrangement af pakkerejser, dvs. tilrettelæggelse af rejser ved sammensætning af flere enkeltydelser, typisk transport, hotelophold, transfers m.m. til et samlet rejseprodukt, der direkte og/eller gennem andre rejsebureauer, udbydes til salg på grundlag af kataloger, brochurer, prislister eller andet markedsføringsmateriale, der er beregnet til almindelig uddeling til publikum.

 • 3.Rejseagentvirksomhed, dvs. virksomhed med salg og formidling af rejselivsprodukter som beskrevet under 1) og 2). Endvidere servicevirksomhed med reservation af hotelophold og andre rejselivsydelser.
  Til enhver form for rejsebureauvirksomhed hører endvidere en række servicefunktioner overfor det rejsende publikum såsom informations- og oplysningsvirksomhed vedrørende rejse- og trafikforhold, herunder formidling af visering, rejseforsikringer m.v.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk