DRF’s formålsparagraf

Foreningens formål (foreningens vedtægter § 2) er gennem samling af virksomheder, foreninger og organisationer, herefter kaldet ”virksomheder”, i rejsebranchen og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende brancheforening for rejsebranchen i Danmark.

Til opnåelse af dette formål skal foreningen gennem dennes bestyrelse, fraktioner og sekretariat især;

  • arbejde for at udvikle og sikre den danske rejsebranche gode rammevilkår.

  • arbejde for at gøre det attraktivt at drive virksomhed og arbejde inden for rejsebranchen.

  • arbejde for at sikre gode konkurrencevilkår indenfor rejsebranchen – nationalt som internationalt.

  • varetage medlemmernes interesser i relation til offentlige myndigheder, erhvervslivet og andre offentlige eller private organer.

  • at styrke sammenholdet, den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes.

  • rådgive medlemmerne i spørgsmål, der vedrører den danske rejsebranche.

  • arbejde for at udbrede kendskabet til og forståelsen for rejsebranchens samfunds- og erhvervsmæssige betydning.

  • arbejde for at sikre vækstgrundlaget for den danske rejsebranche.

  • medvirke til at skabe og udvikle uddannelsesmulighederne indenfor rejsebranchen.

  • varetage den danske rejsebranches interesser i de for rejsebranchen relevante internationale organisationer og fora.

Danmarks Rejsebureau Forening
Slotsholmsgade 3
DK-1216 København K.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk