UDDANNELSE

Vil du arbejde i rejsebranchen? Hvis ja, så læs videre…

Alt efter hvilke jobmuligheder, du ønsker at kvalificere dig til, findes der en række relevante uddannelser, der knytter sig til rejsebranchen. Her kan du læse mere om de forskellige uddannelser.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk

Langt de fleste medarbejdere på rejsebureauerne har startet deres karriere som elev på et rejsebureau. Rejsebranchen har sit eget speciale under elevuddannelsen “Rejseliv”, som kun udbydes af to handelsskoler i Danmark. Hvis du vil vide mere om skoleforløbet under elevuddannelsen, kan du kontakte:

Niels Brock
Kultorvet 2
1175 København K
Telefon 33419100
www.brock.dk

Tradium Rejseliv
Vester Allé 26
8900 Randers
Telefon 70111010
www.tradium.dk

For at kunne optages på handelsskolen skal du først skaffe dig selv en elevplads. Du kan i den forbindelse selv kontakte rejsebureauerne, eller du kan se opslåede elevstillinger på: www.takeoff.nu og www.standby.dk hvor du også selv har mulighed for at indrykke en annonce.

rbu.dk – Uddannelsescenter for rejsebranchen udbyder blandet andet IATA/UFTAA kurser. Uddannelsescenteret kan kontaktes på

Rejsebranchens Uddannelsescenter
Ny Kongensgade 18
DK-1557 København V
Telefon 36903087
Mail rbu@rbu.dk
www.rbu.dk

Fakta om uddannelsen

1.Der kan vælges mellem tre specialer: Turist-, hotel-, eller servicemanagement
2.En serviceøkonomen arbejder med udviklingen af serviceydelser eller deltager i den daglige drift
3.En serviceøkonom er uddannet til at indgå i samarbejde med forskellige faggrupper i hele processen omkring produktudvikling, driftsplanlægning og salg
4.Der undervises i serviceteori, økonomi, international økonomi, markedsføring, organisation, ledelse, kulturforståelse, sprog m.v.
5.En serviceøkonom arbejder fortrinsvis i private servicevirksomheder, der tilbyder serviceydelser til alle typer af kunder. Det kan være hotel, kongres- og feriecentre, turistbureauer, rejsebureauer, forlystelsesparker, campingpladser, eventbranchen eller som marketingkoordinator, shiftleader (teamleder i reception), sponsorkonsulent m.v. Eller de bliver iværksættere og starter egen virksomhed
6.Uddannelsen er en kortere videregående uddannelse (KVU). Serviceøkonomuddannelsen er et 2-årigt videregående fuldtidsstudium på akademiniveau, hvoraf tre måneder gennemføres som praktikophold i en virksomhed i Danmark eller udlandet.

Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademierne i Danmark. Du kan finde et Erhvervsakademi i din nærhed på www.erhvervsakademierne.dk

Guide i Danmark (turistfører)
Hvis du ønsker at arbejde som turistfører i Danmark, udbydes diplomuddannelsen Turistfører på

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Telefon 46742000
www.ruc.dk/turist

Hvis du ønsker flere oplysninger om at arbejde som guide i Danmark, kan du kontakte:

Turistførerforeningen
Nørregade 41, 1.sal, kontor 119C
1165 København K
Telefon 33113310
Web www.guides.dkGuide i udlandet

Ønsker du at arbejde som guide i udlandet, kan du kontakte:

Service & Co
Vestergade 48a
8000 Århus C
Telefon 70211222
Web www.service-co.dk

Herudover har nogle af de store charterbureauer sine egne guideskoler. Her skal du kontakte charterbureauerne selv.
Rejseleder
VUC i Vejle og AMU Syd udbyder i 2007 et ti ugers rejselederkursus henvendt til personer over 40 år med mod på at prøve kræfter med rejselederjobbet.

Kurset finder sted fra den 8. januar til den 23. marts på VUC i Vejle (med vinterferie i uge 7), og de der gennemfører kurset på tilfredsstillende vis, er sikret et job som rejseleder. Kurset udstyrer deltagerne med kompetence til at:

•tale hensigtsmæssigt i forhold til en bestemt gruppe gæster, håndtere konflikter og samarbejde med kolleger
•begå sig på tysk som rejseleder – med specielt henblik på Autobahn A7
•læse, føre og opstille et simpelt regnskab
•yde førstehjælp
•takle uvante situationer og servicere
•håndtere forplejning i bussen på en hygiejnisk forsvarlig måde

Kurset giver mulighed for at afprøve nogle af de opgaver og situationer, man kan komme ud for i arbejdet som rejseleder, og afsluttes med en eksamen i formidling, samarbejde, kommunikation og tysk. Desuden udstyres deltagerne med et hygiejnecertifikat samt evt. førstehjælpsbevis, hvis kursusdeltageren ikke i forvejen har dette.
Kurset koster 4000 kroner pr. deltager (5200 kroner, hvis kursusdeltageren ikke i forvejen har et førstehjælpsbevis), og inkluderer bl.a. undervisning, hygiejnekursus og 3 dages rejse med halvpension. For yderligere information se www.vucvejle.dk

RUC udbyder faget Kultur- og Sprogmødestudier som videreuddannelse under åben uddannelse
Kulturforståelse og interkulturel kompetence er nødvendige kvalifikation for at kunne varetage et voksende antal arbejdsopgaver i en stadig mere globaliseret hverdag, som er præget af kulturel og sproglig kompleksitet. Vi har kolleger, medarbejdere og kunder med forskellig kulturel baggrund, og også indenfor uddannelsessektoren er der en stigende opmærksomhed på behovet for kompetencer indenfor kulturforståelse og kulturel globalisering.

Roskilde Universitetscenter udbyder derfor modulerne fra overbygningsfaget Kultur- og Sprogmødestudier som enkeltfag under åben uddannelse (Kult-Åben).
Der er tale om et overbygningsfag, som bygger ovenpå de studerendes bacheloruddannelse eller lignende kvalifikationer. Uddannelsen er tværfaglig, og anlægger et bredt, kulturanalytisk perspektiv, der trækker på forskellige faglige traditioner, blandt andet sociologi, antropologi, lingvistik og litteraturvidenskab.
Uddannelsen tager udgangspunkt i den kulturelle og sproglige kompleksitet, som præger nutidens samfundsudvikling og beskæftiger sig med studiet af kulturelle identiteter og symbolske repræsentations- og fortolkningsformer i et internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv. Faget forholder sig således til konsekvenserne af de intensiverede globaliserings- og internationaliserings­processer og kan medvirke til at klæde de studerende på til at fremme og udvikle de menneskelige rammer og miljøer, der kan styrke virksomheder og arbejdspladser i en globaliseret verden.
•Uddannelsen er blandt andet rettet mod følgende grupper:
•Undervisere på de gymnasiale uddannelser.
•Mediearbejdere med internationale og tværkulturelle formidlingsopgaver
•Specialister med forskellige faglige baggrunde, der er involveret i internationalt og tværkulturelt samarbejde
•Undervisere der uddanner personalegrupper indenfor forskellige sektorer — fra social- og sundhedsuddannelserne over politiet til militæret.

Praktiske oplysninger:
Studiet foregår som en kombination af kursusundervisning og problemorienteret projektarbejde. Hovedvægten er lagt på projektarbejdet. Uddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse på halv tid, således at de tre moduler afvikles i løbet af tre år. Modul I starter i september 2007 og afsluttes med projekteksamen i juni 2008. Der tages forbehold for antallet af tilmeldte. Uddannelsens modul I gennemføres kun med minimum 25 tilmeldte. Modul II gennemføres med minimum 15 tilmeldte, og modul III gennemføres med minimum 10 tilmeldte.

Du kan læse mere om uddannelsen og downloade ansøgningsskemaet på www.ruc.dk/isok/Fag/kultsprog/Kultaaben/. Pris for modul I: 9.000 kroner.
Kontakt:
Uddannelsesleder Birgitta Frello, tlf.: 46743697, e-mail: bfrello@ruc.dk Sekretær Vibeke Mortensen, tlf.: 46742556, e-mail: vim@ruc.dk