Sekretariat

Advokat, Jakob Hahn

Stillingsbetegnelse:
Branchedirektør
Direkte telefon: (+45) 33 74 66 87
Mobil: (+45) 30 70 49 53
jaha@danskerhverv.dk

Arbejdsområder

Ledelse & strategi
•Ansvarlig for den daglige ledelse af DRF´s sekretariat
•Personaleansvarlig for de ansatte i DRF´s sekretariat

Politik & strategiudvikling
•Ansvarlig for varetagelse af DRF´s forbrugerpolitiske dagsorden
•Ansvarlig, sammen med DRF´s direktør, for DRF´s politiske dagsorden på øvrige områder

Medie & kommunikation
•Ansvarlig, sammen med DRF´s direktør, for DRF´s mediehåndtering samt pressehenvendelser
•Fremstilling af høringssvar, artikler & pressemeddelelser

Arbejdsområder

Juridisk sagsbehandling
•Overordnede ansvar for DRF´s medlemsrådgivning
•Overordnede ansvar for DRF´s juridiske materiale
•Ansvarlig for de retssager, DRF fører på vegne af dets medlemmer

Udvalgsposter
•Medlem af ECTAA´s Legal Committee

Cand.merc.(jur.), Nils Hornemann

Stillingsbetegnelse:
Chefkonsulent
Direkte telefon: (+45) 33 74 66 86
nilh@danskerhverv.dk

Arbejdsområder

Ansættelsesret
•Ansvarlig for rådgivning vedrørende dansk ansættelses- samt arbejdsret
•Ansvarlig for rådgivning i forbindelse med ansættelses- og afskedigelsessager

Uddannelse
•Ansvarlig for kontakt/møder med relevante uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere
•Ansvarlig for kontakten til Undervisningsministeriet samt Uddannelsesnævnet
•Ansvarlig for arbejdet med udvikling & forbedring af uddannelse
•Undervisning af ‘rejseliv’ hos Niels Brock (København)
•Undervisning af studerende på Serviceøkonomuddannelsen

Formidling og kommunikation
•Sekretariatsbetjening af CTO-fraktionen
•Ansvarlig for udarbejdelse af notater & høringssvar vedrørende uddannelses- og undervisningsområdet

Arbejdsområder

Juridisk sagsbehandling
•Medlemsrådgivning vedrørende almindelig danske retsforhold samt branchejura; Pakkerejseloven, Lov om en Rejsegarantifond samt om Forordning 261/04 vedr. luftfartsselskabernes forpligtelser ved denied boarding samt Warszawa og Montreal Konventionen.

Udvalgsposter
•Medlem af ECTAA Tour Operators Committee
•Medlem af ECTAA Fiscal Committee

Tillidshverv
•Nævnsrepræsentant i Pakkerejse-Ankenævnet

Cand. mag., Louise Alkjær

Stillingsbetegnelse:
Konsulent
Direkte telefon: (+45) 33 74 61 57
loal@danskerhverv.dk

Arbejdsområder

Kommunikation og web
•Pressemeddelelser
•Nyhedsbrev
•Opdatering af hjemmeside
•Artikler til nyhedsbrev og særmeddelelser
•Redaktør af DRF´s nyhedsbreve

Årsmødet
•Ansvarlig for den praktiske gennemførelse af årsmødet og medlemsmødet

Kursusadministration m.v.
•Ansvarlig for administration af DRF´s interne kurser

Arbejdsområder

Medlemsservice og rådgivning
•Ansvarlig for medlemshenvendelser
•Ansvarlig for håndtering af medlemsansøgninger
•Medlemsrådgivning

Tillidshverv
•Bestyrelsesmedlem i Dansk Ægyptologisk Selskab