Sekretariat

Cand. jur., Lars Thykier

Stillingsbetegnelse: Administrerende direktør
Direkte telefon: (+45) 35 30 12 55
lth@travelassoc.dk

Arbejdsområder

Ledelse & strategi
•Ansvarlig for ledelse af DRF´s sekretariat
•Ansvarlig for strategiudvikling
•Ansvarlig for foreningens økonomi

Politik & strategiudvikling
•Ansvarlig for at sætte DRF´s politiske dagsorden
•Ansvarlig for varetagelsen af DRF´s politiske & økonomiske interesser i forhold til internationale rejsebranchespørgsmål via EU-brancheorganisationen “ECTAA” og den globale rejsebrancheorganisation “WTAAA”
•Ansvarlig for de overordnede rammer for udviklingen af bæredygtig turisme indenfor DRF´s egne rækker samt i regi af EU´s bæredygtige turismegruppe

Tillidshverv & bestyrelser
•Medlem af Advisory Board for Scenekunstens udviklingscenters uddannelse i oplevelsesøkonomi (2008-2012)
•Medlem af Dansk Erhvervs oplevelsesøkonomi udvalg (2007-)
•Medlem af flere af ECTAA’s arbejdsgrupper (2003-)
•Medlem af ECTAA’s bestyrelse (2005-2010)
•Præsident for ECTAA (2014-2016)
•Medlem af WTAAA
•Chairman, WTAAA (2012-2014)
•Medlem af EU-Kommissionens “Tourism Sustainability Group” (2004-2014)
•Bestyrelsesmedlem, Rejsegarantifonden (2002-)
•Bestyrelsesformand, Ingrid Jespersens Gymnasieskole (til 2008)

Advokat, Jakob Hahn

Stillingsbetegnelse:
Afdelingschef
Direkte telefon: (+45) 35 30 12 51
jha@travelassoc.dk

Arbejdsområder

Ledelse & strategi
•Ansvarlig for den daglige ledelse af DRF´s sekretariat
•Personaleansvarlig for de ansatte i DRF´s sekretariat

Politik & strategiudvikling
•Ansvarlig for varetagelse af DRF´s forbrugerpolitiske dagsorden
•Ansvarlig, sammen med DRF´s direktør, for DRF´s politiske dagsorden på øvrige områder

Medie & kommunikation
•Ansvarlig, sammen med DRF´s direktør, for DRF´s mediehåndtering samt pressehenvendelser
•Fremstilling af høringssvar, artikler & pressemeddelelser

Arbejdsområder

Juridisk sagsbehandling
•Overordnede ansvar for DRF´s medlemsrådgivning
•Overordnede ansvar for DRF´s juridiske materiale
•Ansvarlig for de retssager, DRF fører på vegne af dets medlemmer

Udvalgsposter
•Medlem af ECTAA´s Legal Committee

Tillidsposter
•Nævnsrepræsentant i Forbrugerklagenævnet

Cand. mag., Louise Alkjær

Stillingsbetegnelse:
Administration
Direkte telefon: (+45) 35 30 12 54
lal@travelassoc.dk

Arbejdsområder

Kommunikation og web
•Pressemeddelelser
•Nyhedsbrev
•Opdatering af hjemmeside
•Artikler til nyhedsbrev og særmeddelelser
•Redaktør af DRF´s nyhedsbreve

Årsmødet
•Ansvarlig for den praktiske gennemførelse af årsmødet og medlemsmødet

Kursusadministration m.v.
•Ansvarlig for administration af DRF´s interne kurser
•Praktikansvarlig

Arbejdsområder

Medlemsservice og Medlemssystem
•Ansvarlig for medlemshenvendelser
•Ansvarlig for håndtering af medlemsansøgninger
•Ansvarlig for opdatering af medlemssystemet ved samtlige medlemsændringer
•Medlemsrådgivning
•Oprettelse af personligt medlemslogin

Tillidshverv
•Bestyrelsesmedlem i Dansk Ægyptologisk Selskab

Cand.merc.(jur.), Nils Hornemann

Stillingsbetegnelse:
Juridisk konsulent
Direkte telefon: (+45) 35 30 12 50
nho@travelassoc.dk

Arbejdsområder

Ansættelsesret
•Ansvarlig for rådgivning vedrørende dansk ansættelses- samt arbejdsret
•Ansvarlig for rådgivning i forbindelse med ansættelses- og afskedigelsessager

Uddannelse
•Ansvarlig for kontakt/møder med relevante uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere
•Ansvarlig for kontakten til Undervisningsministeriet samt Uddannelsesnævnet
•Ansvarlig for arbejdet med udvikling & forbedring af uddannelse
•Undervisning af ‘rejseliv’ hos Niels Brock (København)
•Undervisning af studerende på Serviceøkonomuddannelsen

Formidling og kommunikation
•Sekretariatsbetjening af CTO-fraktionen
•Ansvarlig for udarbejdelse af notater & høringssvar vedrørende uddannelses- og undervisningsområdet

Arbejdsområder

Juridisk sagsbehandling
•Medlemsrådgivning vedrørende almindelig danske retsforhold samt branchejura; Pakkerejseloven, Lov om en Rejsegarantifond samt om Forordning 261/04 vedr. luftfartsselskabernes forpligtelser ved denied boarding samt Warszawa og Montreal Konventionen.

Udvalgsposter
•Medlem af ECTAA Tour Operators Committee
•Medlem af ECTAA Fiscal Committee

Tillidshverv
•Nævnsrepræsentant i Pakkerejse-Ankenævnet