Bliv medlem

Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators)

Aktivt medlemskab

Det årlige medlemskontingent, som gælder for medlemskab af både Danmarks Rejsebureau Forening og Dansk Erhverv, er baseret på virksomhedens lønsum + et tillæg. Danmarks Rejsebureau Forening er en brancheforening for professionelle og seriøse rejsebureauer. Derfor stiller vi en række krav for professionel kunnen og økonomi, forinden optagelse i foreningen, der kan sikre foreningens seriøsitet, gennemslagskraft og anseelse i den brede offentlighed.

Kontingentopkrævning

Kontingentet opkræves kvartalsvist via Dansk Erhverv.
Har du spørgsmål vedrørende medlemskab af DRF, er du velkommen til at kontakte os på sekretariatet på telefon (+45) 33 74 66 33 eller mail kontakt-drf@danskerhverv.dk.

Ansøgning om aktivt medlemskab

For yderligere oplysninger om krav/vilkår for aktivt medlemskab henvises til DRF’s vedtægter.
Ansøgning om aktivt medlemskab af DRF skal indsendes skriftligt til DRF’s sekretariat ved brug af følgende:

  • Som aktive medlemmer kan optages ansøgere, der:

  • Udøver rejsebureauvirksomhed

  • Har (forretnings)lokaler, hvortil personlig og/eller telefonisk henvendelse fra publikum og forretningsforbindelser kan ske

  • Opfylder de af DRF til enhver tid fastsatte krav om økonomisk soliditet

  • Har tegnet en udvidet ansvarsforsikring

Ansøgning om Passivt medlemskab

Passivt medlemskab af DRF er ikke muligt pt.

Som passivt medlem af DRF har foreningen tidligere optaget eksempelvis:

  • Transportselskaber

  • Sightseeingselskaber

  • Turistvognmænd

  • Turistorganisationer

  • Hoteller og lignende