Bliv medlem

Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators)

Aktivt eller passivt medlem

Det årlige medlemskontingent er baseret på virksomhedens omsætning som den fremgår af det senest afsluttede årsregnskab. Laveste kontingent er i 2023 DKK 12.500 + moms pr. år for virksomheder, der omsætter for mellem 0 og 4 mio. kroner om året. Se hele kontingentskalaen i pdf-fil her. Danmarks Rejsebureau Forening er en brancheforening for professionelle og seriøse rejsebureauer. Derfor stiller vi en række krav for professionel kunnen og økonomi, forinden optagelse i foreningen, der kan sikre foreningens seriøsitet, gennemslagskraft og anseelse i den brede offentlighed.

Kontingent

Som medlem af DRF betales kontingent efter virksomhedens omsætningstal. DRF’s kontingentskala revideres en gang årligt.
Passive medlemmer betaler i 2023 DKK 6.200 + moms pr. år. Dertil kommer indmeldelsesgebyr på DKK 500 ved indmeldelse. Aktive medlemmer betaler også indmeldelsesgebyr på DKK 500.

Har du spørgsmål vedrørende medlemskab af DRF, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på sekretariatet på telefon (+45) 35 35 66 11 eller mail drf@travelassoc.dk.

Ansøgning om aktivt medlemskab

For yderligere oplysninger om krav/vilkår for aktivt medlemskab henvises til DRF’s vedtægter.
Ansøgning om aktivt medlemskab af DRF skal indsendes skriftligt til DRF’s sekretariat ved brug af følgende:

  • Udøve rejsebureauvirksomhed

  • Som aktive medlemmer kan optages ansøgere, der a) som hovederhverv udøver rejsebureauvirksomhed som beskrevet i vedtægternes § 2, stk. 2, 1) – 4), b) har rejsebureauvirksomhed jfr. vedtægternes § 2, stk. 2, 1) – 4) som bibeskæftigelse, såfremt bestyrelsen finder, at virksomhedens aktiviteter indenfor denne sektor har et rimeligt omfang, c) har (forretnings)lokaler, hvortil henvendelse fra publikum og forretnings-forbindelser som minimum kan ske via e-mail og/eller telefon, d) opfylder de af Foreningen til enhver tid fastsatte krav om økonomisk soliditet, jfr. stk. 2.

  • Have (forretnings)lokaler, hvortil personlig og/eller telefonisk henvendelse fra publikum og forretningsforbindelser kan ske

  • Opfylde de af DRF til enhver tid fastsatte krav om økonomisk soliditet

  • Have tegnet en udvidet ansvarsforsikring

Ansøgning om Passivt medlemskab

Som passivt medlem af DRF kan optages eksempelvis:

Som passivt medlem af DRF kan optages eksempelvis:

  • Transportselskaber

  • Sightseeingselskaber

  • Turistvognmænd

  • Turistorganisationer

  • Hoteller og lignende