MEDLEMSFORDELE

”Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mission at skabe attraktive vilkår for den samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af økonomiske og politiske interesser på et etisk funderet og bæredygtigt grundlag.

Vores forhold til det enkelte medlem tager udgangspunkt i gensidig respekt, åbenhed, ærlighed og lydhørhed for medlemmets individuelle forhold, behov og ønsker”.
Adm. direktør Lars Thykier i DRF

DRF er et netværk for godt 100 rejsebureauer. Ved medlemskab af DRF bliver du tilknyttet en eller flere af vores fraktioner, som repræsenterer dit væsentligste aktivitetsområde(r). Disse netværksfora giver dig en enestående mulighed for at påvirke udviklingen inden for dit forretningsområde og giver dig en unik mulighed for at dele viden og erfaringer. For tiden findes følgende fraktioner/netværksgrupper:

 • Pakkerejsearrangørernes og fritidsrejsebureauernes fraktion (LTO)
 • Forretningsrejsebureauernes fraktion (CTO)

Politisk interessevaretagelse


DRF varetager danske rejsebureauers politiske og økonomiske interesser i forholdet til myndigheder og offentlige/private organer. DRFs indflydelse på de politiske beslutninger sker blandt andet ved, at DRF er:

 • Høringsberettiget på lovforslag
 • Konsulterende part for ministerier og politikere, herunder deltagende i arbejdsgrupper
 • Repræsenteret i Rejsegarantifondsbestyrelsen
 • Medstifter af Pakkerejse-Ankenævnet
 • Bestyrelsesmedlem i ECTAA (EU brancheorganisation for europæiske rejsebureauer)
 • Medlem af WTAAA (den globale rejsebrancheorganisation)

Rådgivning


DRF yder individuel juridisk rådgivning og hjælper dig med at løse rejsebureauets udfordringer. DRF kan blandt andet rådgive om:

 • Lov om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
 • Lov om en Rejsegarantifond
 • Forordning 261/04 vedrørende denied boarding, aflysninger og lange forsinkelser
 • Internationale konventioner (Warszawa Konventionen & Montreal Konventionen)
 • Aftale- og kontraktsret
 • EU-ret
 • Generel og særlig medlemsinformation
 • Pas & visa regler
 • IATA-resolutionerne (fx ADM-regler)
 • PNR-aftale
 • APJC information
 • PaConf
 • Informationer fra myndigheder
 • Netværk & politisk indflydelse

Medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening giver dig adgang til en lang række fordele, blandt disse er:

Forsikringer

DRF har indgået fordelagtige aftaler vedrørende udvidet ansvarsforsikringer, rejseforsikringer, forsikring mod luftfartsselskabers konkurs samt erhvervsansvarsforsikringer m.m. med Gouda Rejseforsikring.

Læs mere om selskabets Udvidede Ansvarsforsikring nedenfor.

Gouda Udvidet Ansvar

Gouda Udvidet Ansvar kort forklaret

I boksen herunder kan du læse mere om forsikringselskabets øvrige produkter.

GOUDA REJSEFORSIKRING
Specialister i rejseforsikring

Gouda Rejseforsikring er et af Danmarks største rejseforsikringsselskaber og har eksisteret i Danmark siden 1994. Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, der har sikret liv, helbred og værdier, siden den første brandkasse blev stiftet i 1816. Gouda er en del af Gjensidige. I Danmark beskæftiger Gouda Rejseforsikring omkring 100 medarbejdere, som alle er specialister i rejse- og udstationeringsforsikring. Kontoret i København fungerer som hovedkontor for koncernens kontorer i de øvrige nordiske lande.

Hjælpen er altid i nærheden
På Gouda Rejseforsikrings døgnbemandede alarmcentral sidder medarbejderne klar til at yde kunderne kompetent og personlig service, uanset hvor i verden, der er brug for hjælp. Alarmcentralen har tilknyttet dansk lægekorps og særligt kriseberedskab. Gouda Rejseforsikring ser det som sin fornemste opgave at skabe tryghed og yde kunderne sikkerhed ud over alle grænser — døgnet rundt, året rundt og verden rundt.
Gouda Rejseforsikring hjælper rejsende — på ferie og på arbejde
Gouda Rejseforsikring tilbyder en bred vifte af kvalitetsprodukter til privat- og erhvervsrejsende samt udstationeringsforsikring. Sammen med de mere end 300 rejsebureauer og 100 forsikringsmæglere, der sælger Gouda rejseforsikringer, tilbyder vi en specialiseret, personlig og grundig rådgivning til rejsende på ferie eller arbejde.

Gouda produkter
Gouda Rejseforsikring tilbyder en vifte af produkter til alle typer rejsende:
Ungdomsrejseforsikring

– Til alle unge under 35 år
– Dækker spændende aktiviteter som fx riverrafting og dykning
– Vælg mellem 4 forskellige geografiske områder

Rejseforsikring

– Til alle under 70 år
– Mulighed for tilvalg af feriekompensation
– Børn under 3 år er gratis dækket

EU-rejseforsikringer

– Supplerer det blå EU-sundhedskort og er for rejsende i EU/EØS-landene
– Rejserne må være af op til et helt års varighed
– Den rejsende skal være i besiddelse af det blå EU-sundhedskort

Årsrejseforsikring

– Gælder i 1 år på alle ferierejser af maksimalt 1 måneds varighed
– Ferieboligsikring ved fx brand eller oversvømmelse i feriebolig
– Attraktive ”kør selv ferie” dækninger som fx erstatningsbil inden afrejsen og hjemtransport af egen bil

Seniorrejseforsikring

– Til rejsende der er fyldt 70 år
– Dækker rejser af op til 3 måneders varighed
– Godkendt helbredserklæring er forudsætning for dækning
Skirejseforsikring

– Dækker på skiferier af op til 4 måneders varighed
– Vælg mellem 3 forskellige geografiske dækningsområder
– Dækker også hvis du skal arbejde eller studere på rejsen

Afbestillingsforsikring

– Dækker ved akut opstået sygdom
– Dækker hvis den rejsende bliver opsagt fra sit job
– Dækker ved ophør af samliv/separation

Læs mere om Gouda Rejseforsikrings produkter på www.gouda.dk

Kom nemt og hurtigt igang
Gouda Rejseforsikring tilbyder en lang række services, der gør det nemmere at arbejde med vores produkter i det daglige. Vi gør det nemt at komme hurtigt i gang med gratis oprettelse og nem booking via vores online bookingsystem, Gouda Online.
4 gange årligt udsender Gouda Rejseforsikring nyhedsbrev med informationer om produktopdateringer, nye tiltag og services samt gode tips og tricks. Gouda agenter har også mulighed for nemt og hurtigt at hente relevant information på vores agent-website og selvfølgelig sidder vores salgskonsulenter også klar ved telefonerne, hvis der er behov for vejledning.
Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre mere om vores produkter og services? Kontakt Partnersalg på agentsalg@gouda.dk eller telefon: + 45 88 20 88 20 (Åbningstider – man-tors 09.00-16.00, fredag 09.00-15.00).

Bliv flyvende med pension som medlem af DRF

Vi skaber ekstra værdi for jer – også på langt sigt
Vi har i DRF’s bestyrelse med virkning fra d. 1. februar 2015 forhandlet en rammeaftale omkring pension med Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension). Dette har vi gjort for at sikre, at vores medlemmer får markedets bedste pensionsordning med rigtig attraktive vilkår. Vi har sørget for, at alle medlemmer får en fleksibel løsning med bedre dækninger på forsikringer, hvilket giver jer bedre mulighed for at sikre jer selv og jeres familie økonomisk.

Nemt, bekvemt og attraktivt
Det er vigtigt for os, at vores medlemmer er glade og tilfredse. Også når de går på pension. Derfor har vi aftalt med Velliv, at alle medlemmer nemt kan komme i gang med en fleksibel løsning til alle medarbejdere med denne attraktive pensionsordning. De af vores medlemmer, der allerede har en pensionsordning i et andet selskab, kan med fordel skifte til DRF Pension® (Velliv betaler flyttegebyret) og få glæde af de mange fordele.

Mere pension for de samme penge
Prisen for forsikringerne i DRF Pension® er blevet markant billigere end tidligere i vores nye aftale, og tilsvarende er omkostningerne sat ned. De penge, I alle vil spare på forsikringer og omkostninger, bliver sat ind på jeres pensionsopsparing. Det betyder flere penge, når I går på pension.

Fleksibilitet og tilpasningsmuligheder
Vi vil gerne have, at alle vores medlemmer er sikrede, også hvis de bliver syge eller går på pension. Derfor har vi fastsat en såkaldt basisdækning i samarbejde med Velliv. Det betyder, at vi har fastsat et minimum for indbetaling og forsikringer.

Basisdækningen er det eneste, der er fast i den nye DRF Pension®. Hvis I vil være endnu bedre sikret, kan hver enkelt ansat skræddersy pensionen, så den svarer til egen livssituation og egne ønsker for fremtiden.

Sundhedsforsikring
For at I er sikret bedst muligt i forbindelse med sygdom, har alle medlemmer mulighed for at få en sundhedsforsikring, som giver en hurtig og effektiv behandling på privathospital eller klinik. Skulle I have en eksisterende sundhedsforsikring allerede, kan I med fordel blive endnu bedre dækket.

Få mest muligt ud af jeres pension
Velliv har telefonisk kontaktet alle medlemsvirksomheder, for at høre, om jeres virksomhed også vil have en del af alle fordelene i DRF Pension®, men vil du vide mere eller er du af en eller anden grund ikke blevet kontaktet, kan du læse mere ved at klikke her eller kontakte sekretariatet på drf@travelassoc.dk eller 35 35 66 11.

Arrangementer

DRF udbyder hvert år kurser i klagesagsbehandling, hvor du indføres i den gældende lovgivning på rejseområdet samt hvordan klagesager skal behandles.

Desuden afholdes der en række seminarer, der behandler aktuelle problemstillinger af betydning for branchen. Se aktuelle kurser og arrangementer her.

Kriser & krisehåndtering


DRF yder hjælp og vejledning om krisehåndtering, der sætter dig & dit bureau i stand til at håndtere en eventuel krise professionelt:
DRF har udarbejdet et kriseberedskab til direkte implementering hos det enkelte medlem, som kan erhverves ved henvendelse til sekretariatet
DRF har yderligere et eget internt kriseberedskab, der iværksættes ved kriser og kan supplere de/-t påvirkede medlemmer, i den udstrækning dette findes nødvendigt
I forbindelse med internationale kriser eller kriser af stort omfang deltager DRF i den Internationale Operative Stab (IOS) under ledelse af Udenrigsministeriet. DRF har igennem dette beredskab assisteret ministeriet samt medlemmerne i forbindelse med en lang række kriser.

DRF yder hjælp og vejledning om krisehåndtering, der sætter dig og dit bureau i stand til at håndtere en eventuel krise professionelt.
DRF har udarbejdet et kriseberedskab til direkte implementering hos det enkelte medlem, som kan erhverves ved henvendelse til sekretariatet på drf@travelassoc.dk.

DRF har yderligere et eget internt kriseberedskab, der iværksættes ved kriser og kan supplere de/-t påvirkede medlemmer, i den udstrækning dette findes nødvendigt.

I forbindelse med internationale kriser eller kriser af stort omfang deltager DRF i den Internationale Operative Stab (IOS) under ledelse af Udenrigsministeriet.

DRF har igennem dette beredskab assisteret ministeriet samt medlemmerne ved større kriser.