Klage til Datatilsynet

Et apotek havde benyttet et billede af en tidligere ansat i en markedsføringsvideo på facebook. Det klagede den tidligere ansatte over til Datatilsynet, fordi hun ikke havde givet samtykke til, at apoteket måtte bruge billedet. Apoteket på sin side mente, at billedet tilhørte dem og at de derfor frit kunne benytte det.

Men den gik ikke iflg. Datatilsynet, der blandt andet udtalte at ”billeder af de ansatte på arbejdet vil som udgangspunkt ikke kunne offentliggøres uden den ansattes samtykke. Samtykket skal opfylde betingelserne i forordningens artikel 7 for et gyldigt samtykke. Arbejdsgiveren har derfor bl.a. pligt til at sikre, at samtykket er givet frivilligt”.

Den tidligere arbejdsgiver blev bedt om at fjerne videoen med den tidligere medarbejder inden for 4 uger. Hele afgørelsen kan læses her.

Hvis I bruger billeder af ansatte (tidligere såvel som nuværende) i bureauets markedsføringsmateriale, hjemmeside eller andre steder, er I forpligtede til at sikre, at I har samtykke til at bruge billedet.

Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvordan du benytter billeder af ansatte i bureauets materiale.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk