Kriseberedskab

Rejsebureauer kan komme ud for et utal af kriser, og det er op til hvert enkelt bureau at vurdere, hvad der for det pågældende bureau udgør en krise.

Typiske kriser har at gøre med ulykker, uro på en given destination, terrorangreb, naturkatastrofer, gæster, der kommer alvorligt til skade m.v.

En krise kan også være en image-krise, der går hårdt ud over rejsebureauet. Det kan for eksempel være, at bureauet er kommet i medierne på baggrund af en negativ historie om en lang transportforsinkelse, dårlige arbejdsforhold, greenwashing m.v.

For det enkelte rejsebureau kan en shitstorm på sociale medier også udgøre en alvorlig krise.

Uanset omfanget og karakteren af krisen, er det en god ide, inden krisen opstår at have udarbejdet et kriseberedskab.

Udarbejd en krisemanual

Hvis bureauet bestemmer sig for selv at håndtere en krise, er en krisemanual et uundværligt værktøj. Få udarbejdet sådan en eller benyt DRF’s krisemanual, som alle medlemmer kan rekvirere. Sekretariatet er ved at opdatere den, og version 5.0 af DRF’s krisemanual vil være klar til at sende til alle interesserede medlemmer inden for kort tid.

I krisemanualen finder du blandt andet gode råd og konkrete værktøjer til:

  • Opbygning af et kriseberedskab
  • Pressehåndtering i forbindelse med en krise
  • Håndtering af shitstorme
  • Håndtering af pårørende, personale og medier både under og krisen.

Onlineseminar om kriseberedskab

Den 24. april kl. 14.00 afholder DRF et onlineseminar om kriser og kriseberedskabet. På seminaret gennemgår vi den netop opdaterede manual og de vigtigste punkter i den.

Vi skriver ud til medlemmerne, når den nye version af krisemanualen er tilgængelig.

Vi kommer også til at drøfte, hvordan DRF overordnet set kan assistere rejsebureauerne under kriser, ligesom vi vil fortælle om det tætte samarbejde med Udenrigsministeriets og arbejdet i den Internationale Operative Stab.

Tilmeld dig på kontakt-drf@danskerhverv.dk. Der bliver fremsendt mødelink senest på dagen. Vi regner med at seminaret tager ca. to timer.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk