Årsberetning fra Pakkerejse-Ankenævnet

Pakkerejse-Ankenævnet har netop udgivet dets årsrapport, og den dykker vi lidt ned i i de kommende nyhedsbreve.

Pakkerejse-Ankenævnet minder i årsberetningen om, at man i nogle sager må vurdere, om bureauet har oplyst deres kontaktoplysninger korrekt. Det kan nemlig have betydning for ens sag.

PAN skriver:

”Kontaktoplysninger på rejsearrangøren, jf. §10, stk. 2, nr. 4

Når rejsearrangøren påberåber sig, at klageren ikke har reklameret eller reklamerer for sent, vurderer Ankenævnet, om rejsearrangøren har oplyst reklamationsbestemmelsen på et varigt medium, og om reklamationsbestemmelsen opfylder betingelserne om bl.a. kontaktoplysninger, som angivet i lovens § 10, stk. 2, nr. 4.

Det følger af denne bestemmelse, at en aftale om en pakkerejse eller en bekræftelse herpå, udover de oplysninger der er nævnt i lovens § 6, stk. 1, skal indeholde kontaktoplysninger på rejsearrangørens lokale repræsentant, et kontaktpunkt eller en anden tjeneste, der giver den rejsende mulighed for hurtigt at kontakte rejsearrangøren.

Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at der med kontaktoplysninger forstås navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og faxnummer, hvis rejsearrangøren har et sådant.

Rejsearrangøren skal således i bekræftelsen udover selve reklamationsbestemmelsen, dvs. oplysningen om, at den rejsende er forpligtet til at meddele en eventuel mangel, som vedkommende konstaterer under leveringen af pakkerejsen, og som den rejsende vil påberåbe sig over for rejsearrangøren, jf. § 22, også give den rejsende kontaktoplysninger, så den rejsende kan komme i kontakt med rejsearrangøren.

Der er rejsearrangører, som ikke opfylder disse betingelser, og Ankenævnet skal derfor opfordre rejsearrangøren til i aftalen eller i bekræftelsen tydeligt at oplyse enten telefonnummer eller kontaktpunkt, fx mailadresse eller app, eller hvor, hvordan og hvornår den rejsende modtager kontaktoplysninger til brug for reklamation. Det kan f.eks. være i et afrejsebrev eller en voucher.”

DRF minder derfor om, at reklamationsforpligtelsen ikke er nok. Gæsten skal have mulighed for at komme i kontakt med rejsebureauet eller dets repræsentant, hvis man vil påberåbe sig en mangel og hvis rejsebureauet efterfølgende vil gøre reklamationsbestemmelsen gældende i en eventuel klagesag.

Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl. Sekretariatet har desuden lige opdateret de almindelige betingelser med en tillægsskrivelse, der indeholder information om netop reklamationsforpligtelsen. Dem kan man som medlem altid rekvirere. Skriv til kontak-drf@danskerhverv.dk, hvis du ønsker de opdaterede betingelser samt tillægsskrivelsn tilsendt.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk