Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

I denne sag (19-2357) var en rejse annonceret på nettet til én pris, som rejsekonsulenten også bekræftede i telefonen, men rejsebeviset, som klager fik tilsendt efter købet, havde en noget højere pris. Klager betalte rejsen under protest.

Sagen
Klageren købte i sommeren 2019 ved telefonisk henvendelse en skirejse til Canazai, Italien, til fire personer med afrejse i uge 7, 2020. Rejsen havde en varighed på en uge og var med indkvartering i dobbeltværelser, halvpension samt liftkort til seks dage på destinationen. Rejsen kostede iflg. bureauets hjemmeside 36.552 kr. Da klager kontaktede bureauet telefonisk for at booke rejsen, bekræftede rejsekonsulenten denne pris.

Klager og medrejsende blev herefter booket ind, men fik fremsendt et rejsebevis med en betydeligt højere pris på 47.852 kr.

Klager kontaktede bureauet, som affejede merprisen med en bemærkning om, at bureauets priser var med forbehold for tastefejl. Klager mente ikke, at denne klausul fremgik nogen steder af bureauets materiale, og at det i øvrigt gjaldt for køb i netbutikker, at oplyste priser normalt var bindende.

Klager nævnte også, at undtagelser fra denne regel kun gjaldt i tilfælde, hvor der var tale om åbenlyse fejl. Det mente klager ikke var tilfældet i denne sag, der havde en difference på 2.825 kr. mellem den annoncerede pris pr. person og den pris, klager var faktureret.

Bureauet afviste klagers reklamation og gjorde blandt andet gældende, at flyet som klager havde set annonceret på hjemmesiden slet ikke eksisterede, og at den lavere pris angik kør-selv-ferie. Desuden havde der været en fejl i systemet og samtidig havde rejsekonsulenten også sagt, at prisen lød for god til at være sand. Bureauet tilbød klager en gratis skifragt på flyet til en værdi af 450 kr. pr. person, at ombooke til et billigere hotel eller lade klager hæve købet og få alle penge refunderet.

Klager endte med i første omgang at betale depositummet og senere restbeløb på rejsen under protest.

Efter hjemkomst henvendte klager sig endnu engang til bureauet. Her gjorde klager gældende, at indbetalinger på rejsen var foretaget under protest, og at man stadig ønskede at få rejsen til den pris, som den oprindeligt var udbudt til på nettet. Klager krævede derfor at få tilbagebetalt 11.300 kr., som svarede til merprisen for alle fire rejsende.

Bureauet afviste, og klager lod sagen gå videre til behandling i Pakkerejse-Ankenævnet.

Over for Nævnet gjorde bureauet gældende, at det af udbudsmaterialet fremgik, at den lave pris angik et SAS-fly, som bureauet havde fjernet i deres system, og som derfor ikke kunne bookes. Desværre havde hjemmesiden ikke opdateret så hurtigt  som ønsket, og klager havde dermed set den pågældende, men forkerte, pris på hjemmesiden. Bureauet gjorde gældende, at rejsen til den lavere pris aldrig havde været mulig at booke via bureauets hjemmeside, hvilket også var årsagen til at klageren havde ringet for at bestille rejsen fremfor at købe den på hjemmesiden.

Afgørelsen
Pakkerejse-Ankenævnet mente, at klager skulle have rejsen til den annoncerede, lavere pris og gav dermed ikke bureauet medhold. Nævnet lagde til grund, at der på bureauets hjemmeside havde været oplysning om, at man kunne købe en skirejse til Canazei med fly til i alt 36.552 kr., og at klager havde indgået en bindende aftale om netop denne pris med bureauet ved den efterfølgende telefonsamtale og booking, hvor rejsens pris blev bekræftet.

Desuden lagde Nævnet til grund, at klager ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse vidste eller burde have vidst, at den oplyste pris på bureauets hjemmeside var fejlagtig. Prisen var jo netop bekræftet af rejsekonsulenten under den telefoniske bestilling.

Bureauet skulle derfor betale merprisen til klager på 11.300 kr., dog fratrukket skitransport på 1.796 kr., i alt 9.504 kr.

Bureauet blev også pålagt at betale sagsomkostninger.

Hvad kan vi lære af sagen?
I denne sag var der ikke nogen tvivl om, at klager var i god tro og skulle have pengene tilbage, selvom der var tale om en fejlagtig pris på nettet. Forskellen på den forkerte og den korrekte pris var nemlig så relativt lav, at det ikke var åbenlyst for klager, at der var tale om en fejl. At rejsekonsulenten efterfølgende havde bekræftet prisen talte naturligvis også til klagers fordel.

Det er som bureau bestemt ikke umuligt at vinde en fejlskriftssag, men vi ved fra tidligere praksis, at der skal være en endda meget stor forskel i beløbene, før man i Nævnet vurderer, at forbrugeren burde have vidst, at der var tale om en fejl og at forbrugeren dermed anses for at være i ond tro om den oplyste pris.

Man kan som bureau for eksempel ikke forvente, at en forbruger kender forskel på forskellige bookingklasser på fly, selvom der kan være tusindvis af kroner til forskel eller at forbrugeren kan gennemskue, hvad der gør et femstjernet hotel væsentligt dyrere end et firestjernet, hvis de ligger på samme strand på samme destination.

Det spiller desuden også ind, hvordan produktet er markedsført, om man har reklameret med særlige tilbud eller rabatter, samt om der er tale om høj- eller lavsæson.

Så praksis i denne type sager er altså, at det skal være åbenlyst (for forbrugeren) at der er tale om en fejl og ikke bare åbenlyst for bureauet, der er den professionelle part.

Kontakt altid sekretariatet for en vurdering, hvis du sidder med en sådan sag, og er i tvivl om, hvorvidt det kan sandsynliggøres, at den rejsende er i god eller ond tro om prisens rigtighed.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk