Kom med på klagesagskursus

Kære medlemmer

Nogle gange går en rejse ikke altid som planlagt. Det er ikke nødvendigvis bureauets fejl, men som I udmærket ved, så ender ansvaret, omsorgspligten, tilbagebetalingskravet og så videre ofte på rejsebureauets bord sammen med den ene urimelige klage efter den anden.

Det er vigtigt at kende til sine forpligtelser som rejsebureau over for sin kunde, så man kan hjælpe, når der er behov for det eller omvendt vide, hvornår man kan afvise eventuelle krav fra den rejsende som uberettigede.

For at være i stand til det, kræver det, at man for eksempel har helt styr på sine almindelige betingelser, ved præcist, hvordan man indgår en korrekt aftale med kunden og meget andet dødspændende jura, som vi over to dage vil underholde med på klagesagskursus.

Selvom pandemien officielt er overstået, er verden er blevet anderledes at rejse i ovenpå pandemien. Det har givet udfordringer, som vi også kommer nærmere ind på under de to dage, kurset varer.

Der er også afsagt en lang række kendelser i Pakkerejse-Ankenævnet på baggrund af ”pandemi-problemstillinger”:

 • Kan den rejsende afbestille sin rejse gebyrfrit, selvom Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til destinationen ?
 • Hvornår kan den rejsende afbryde sin rejse, få kompensation for mistede feriedage og blive fragtet hjem på bureauets regning?
 • Hvem bærer ansvaret, hvis der indføres indrejserestriktioner på rejsedestinationen, efter at den rejsende har købt sin rejse?

Disse problemstillinger og mange andre bruges til at understøtte de cases, vi ser på i løbet af kurset.

Retssager

Vi vil også gennemgå de retssager, som DRF har vundet på vegne af dets medlemmer det seneste års tid, og som også tager udgangspunkt i pandemien og de udfordringer, rejsebureauerne stod over for.

DRF valgte at bringe en række af PANs afgørelser for domstolene, fordi sagerne var principielle, da de ikke kun havde betydning for den konkrete sag og situation under pandemien, men også kunne forventes at have en afsmittende virkning på mange andre rejser fremover.

Vi gennemgår de mest relevante bestemmelser i pakkerejseloven og kommer ind på emner som f.eks.:

 • Hvilken betydning har bureauets almindelige betingelser?
 • Hvornår sælger man en pakkerejse?
 • Hvor meget er man forpligtet til at oplyse på sin hjemmeside om en udbudt en pakkerejse?
 • Hvad skal man oplyse den rejsende om ved rejsens indgåelse?
 • Hvad sker der, hvis man ikke får oplyst korrekt om rejsens detaljer?
 • Hvornår kan den rejsende afbestille rejsen gebyrfrit?
 • Hvilke afbestillingsregler kan man bruge som rejsebureau?
 • Kan bureauet lave ændringer i rejsen, inden afrejse?
 • Hvad omfatter bureauets omsorgspligt egentlig?
 • Kan bureauet ændre i rejsens pris?
 • Hvad skal man gøre, hvis hotellet eller flyet er overbooket?
 • Hvornår har den rejsende krav på kompensation, hvis der opstår tidsændringer eller forsinkelser før eller under rejsen?
 • Hvornår har den rejsende krav på kompensation, hvis der er mangler på rejsen?
 • Hvordan fastsætter man værdien af en mangel?
 • Hvornår har den rejsende krav på erstatning?
 • Må den rejsende selv foretage afhjælpning – f.eks. flytte til et andet hotel, hvis hotellet er for beskidt?
 • Hvordan skal man som rejsende reklamere over mangler og hvordan skal bureauet oplyse om denne reklamationspligt?
 • Hvad skal man gøre, hvis et forsikringsselskab på vegne af dets kunde fremsætter krav (regres) mod rejsebureauet?
 • Og meget mere …

Pris:

To dages undervisning inklusiv forplejning koster 2.000 kr. + moms pr. deltager.

Hvem kan deltage:

Kurset er kun for medlemmer af DRF.

Hvornår:

Sjælland: 3. og 4. maj 2023 – Kurset er fuldtegnet. Kontakt os, hvis du vil på venteliste
Jylland: 24. og 25. maj 2023

Begge dage fra klokken 09.00 til klokken ca. 17.00.

Hvor:

Sjælland: DRF, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
Jylland: TourCompass, Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J

Tilmelding:

For at kunne holde en prisen så lav, er det nødvendigt med bindende tilmeldinger.

Send en mail til drf@travelassoc.dk, hvis du ønsker at deltage.

Kurserne gennemføres kun, hvis der er tilstrækkeligt antal tilmeldte til, at omkostningerne ved gennemførelse af kurset kan løbe rundt.

Tilmelding er bindende, når du modtager en bekræftelse fra DRF på, at din plads er bekræftet. Faktura fremsendes umiddelbart efter tilmelding.

Bliver du forhindret i at deltage, kan du ikke få refunderet prisen, men du kan overdrage din plads til en anden person, så længe vedkommende enten er ansat i samme rejsebureau som dig eller i et andet rejsebureau, der er medlem af DRF.

Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursusstart, og efter denne dato vil du få besked om, hvorvidt kurset bliver gennemført eller ej.

Hvis DRF aflyser kurset på grund af for få tilmeldte, får du naturligvis det indbetalte beløb tilbage.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk