Vi gentager den lige endnu engang

Husk nu varigt medium

Vi har skrevet om det flere gange før, og mange af de kendelser, der kommer fra Pakkerejse-Ankenævnet handler om det samme: varigt medium.

I Nævnets kendelser går det desværre ofte kundens vej, selvom vi med ovenstående kendelse så, at det også kan gå bureauets vej.

Hvis dette indlæg forekommer velkendt, er det fordi, det har været publiceret i nyhedsbrevet tidligere i en lidt anden form.

Henvisninger er ikke længere godt nok

Der er stadig rigtig mange, der ikke er med på, at vigtige oplysninger om rejsen skal gives til den rejsende på et varigt medium.

Det er altså ikke længere godt nok at henvise til at den rejsende kan finde de almindelige betingelser, ’Værd at vide’ og andre informationer, der er vigtige for rejsens gennemførelse, på bureauets hjemmeside.

Alle informationer om rejsen inklusiv ethvert forhold, som rejsebureauet vil kunne gøre gældende, skal i forbindelse med aftalens bekræftelse derimod udleveres til kunden som for eksempel tekst i en e-mail eller i et vedhæftet pdf-dokument, hvis man da ikke foretrækker at trykke det hele på kundens aftale (billet).

Vigtige oplysninger kan også sendes eller udleveres til kunden som fysisk materiale, for eksempel i en folder eller et katalog.

Har den rejsende således ikke fået udleveret de almindelige betingelser og alt andet vedrørende rejsen på et varigt medium, er de pågældende informationer ikke en del af aftalen, og bureauets almindelige betingelser og eventuelle forbehold, kan dermed ikke gøres gældende overfor den rejsende ved en eventuel reklamation.

Hvornår skal kunden oplyses?

Kunden skal oplyses om de vigtige informationer både før rejsen, for eksempel på hjemmesiden eller ved afgivelse af et tilbud og ved selve aftalens indgåelse.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at rejsebureauet ved udsendelse af tilbud godt kan nøjes med at give oplysningerne via et link, man sender sammen med tilbuddet. Det er først, når der indgås en aftale med kunden, at oplysningerne skal gives på varigt medium.

DRF har i forbindelse med de nye almindelige betingelser ligeledes udarbejdet en tjekliste over de oplysninger, der skal fremgår af udbudsmaterialet og de oplysninger, som klageren skal have på varigt medium i forbindelse med aftalens indgåelse.

Har du tidligere anmodet om de almindelige betingelser, har du allerede fået den pågældende tjekliste sammen med en vejledning til de almindelige betingelser. Ellers kontakt sekretariatet på drf@travelassoc.dk, hvis du ønsker dem tilsendt.

Og kontakt i øvrigt gerne sekretariatet for mere information.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk