Pakkerejsedirektivet skal revideres

Pakkerejsedirektivet, som danner grundlag for den danske pakkerejselov (og tilsvarende lovgivninger i andre EU-lande), skal revideres. DRF både følger og deltager aktivt i dette arbejde, som har en høj prioritet på sekretariatet.

Det foregår i EU-regi, og DRF deltager gennem vores europæiske paraplyorganisation ECTAA, hvor DRF’s repræsentant er valgt til posten som næstformand i den komité, der arbejder med lovgivning.

Sammen med ECTAA ønsker vi først og fremmest at sikre, at pakkerejsedirektivet afspejler den virkelighed, rejsebureauerne står over for. Vi er stærkt bekymrede over EU-Kommissionens tilgang til revisionen, da man blandt andet sigter mod at gøre forbrugerbeskyttelsen ved køb af pakkerejser endnu højere, end den allerede er. Kommissionen lægger bl.a. op til, at rejsebureauer skal begrænses i, hvor meget de må tage i forudbetaling fra kunderne.

DRF og vores kolleger i de andre, europæiske rejsebureauforeninger har intet imod en solid forbrugerbeskyttelse. Det, vi først og fremmest protesterer imod er, at hele det økonomiske ansvar lægges på rejsebureauerne, mens flyselskaberne går nærmest fri.

DRF og ECTAA arbejde derfor også hårdt på, at passagerbeskyttelsesreglerne, herunder forordning 261 om flypassagerers rettigheder også bliver revideret samtidig med pakkerejsedirektivet, så der sikres bedre og mere ligelige konkurrencevilkår mellem rejsearrangørernes og deres underleverandører, samtidig med at de rejsende kan nyde godt af en god forbrugerbeskyttelse uanset hvilken type rejse, der er tale om.

Revisionen af pakkerejsedirektivet har dermed direkte indflydelse på danske rejsebureauer og på, hvordan rejsebureauer kan sælge rejser i fremtiden. Derfor deltager DRF i møder om revisionen både herhjemme og i ECTAA-regi i – fortrinsvis – Bruxelles og andre steder i Europa.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk