Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

NB! SIDDER DU IKKE MED IATA TIL DAGLIG, MÅ DU MEGET GERNE SENDE DENNE SÆRMEDDELELSE VIDERE TIL RETTE VEDKOMMENDE.

Rejsebureauer med IATA-akkreditering er i de senere år blevet opkrævet meget høje administrative bøder for ikke at have sørget for at opdatere deres virksomhedsdetaljer/ændringer i virksomheden, når der sker ændringer i for eksempel rejsebureauets adresse eller ejerskab.

IATAs regler foreskriver som bekendt, at man inden for syv dage efter ændringen er sket, skal registrere den i IATAs portal på nettet.

Bødestørrelsen ligger til orientering på CHF 1500 pr. for sent indrapporteret ændring (=DKK 11.320,-), så det kan blive en stor udgift for et rejsebureau, hvis det glemmer at registrere selv noget så simpelt som en adresseændring.

DRF og flere andre rejsebureauforeninger rundt om i verden har længe diskuteret med IATA om rimeligheden i deres bøde-regime samt bødernes størrelser.

IATA har hidtil afvist at ændre på deres regler, men på det seneste møde i det såkaldte ”PAPGJC”-forum i efteråret 2022 accepterede IATA dog at give en ”engangs-amnesti” i en begrænset periode for ALLE IATA-agenter til at indberette ændringer UDEN at de ifalder bøde(r).

Amnestien løber frem til og med den 28. februar 2023.

De DRF medlemmer der har IATA-akkreditering har således mulighed for nu og frem til og med slutningen af februar 2023 at tilgå IATA-portalen og opdatere alle registrerede virksomhedsdata, uden at få en bøde for en ”for sent indrapporteret ændring”.

Det er altså nu, du skal opdatere eventuelle adresseændringer, ændringer i virksomhedens ejerkreds, navneskift m.v.

Du kan foretage din indrapportering her.
 
IGEN EN OPFORDRING TIL DIG DER ARBEJDER I ET IATA-REJSEBUREAU: VIDERESEND DENNE BESKED TIL DEN PERSON I BUREAUET, DER SIDDER MED IATA-RELATEREDE PROBLEMSTILLINGER TIL DAGLIG.

Kontakt gerne Lars Thykier på lth@travelassoc.dk eller direkte telefon 35 30 12 55, hvis du har spørgsmål.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk