Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Erhvervsstyrelsen er i fuld gang med at slutafregne den økonomiske kompensation, som virksomheder, selvstændige og freelancere har fået udbetalt inden for udvalgte kompensationsordninger og perioder i 2020 (se nedenfor). De 130.000 virksomheder, som har modtaget kompensation under disse ordninger, skal indberette deres dokumentation for kompensationen senest 30. juni 2021. Bemærk, at fristen tidligere var 31. maj. Den nye frist gælder alle virksomheder.

Selv om fristen er et stykke ude i fremtiden, er det en god ide at være i god tid med sin indberetning. I den vedhæftede artikel kan du læse mere om, hvilke  en virksomhed har af at indberette sin dokumentation hurtigt. For nogle virksomheder kan det måske være en udfordring at få taget hul på indberetningen. Til dem har styrelsen en række tilbud med hjælp til at komme i gang, fx vejledningsvideoer og webinarer. I det vedhæftede faktaark får du et overblik over, hvor du kan finde vejledning og viden.

Fakta om slutafregning

Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tid blev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de politisk besluttede kriterier.

Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om virksomhederne eventuelt skal tilbagebetale penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på Virksomhedsguiden: virksomhedsguiden.dk/slutafregning.

Den aktuelle slutafregning

Senest 30. juni 2021 skal virksomheder indberette dokumentation for udbetalt kompensation fra følgende ordninger inden for de angivne perioder:

• Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
• Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
• Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

De berørte virksomheder, selvstændige og freelancere får besked direkte i deres Digital Post om slutafregning. Kompensation udbetalt efter ovenstående perioder slutafregnes på et senere tidspunkt. Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere.

For yderligere information om slutafregningen henvises til virksomhedsguiden.dk/slutafregning eller Erhvervsstyrelsens hotline på telefon 72 20 00 34.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk