Ugerne på sekretariatet

Oversigt over aktiviteter

Vi følger her op på det seneste indlæg fra uge 38 om aktiviteterne på sekretariatet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til nogle af de møder eller andet, der enten har været afholdt eller bliver afholdt i den kommende tid.

Mandag d. 21. september var Lars Thykier om formiddagen til et møde med en af vores samarbejdspartnere. Jakob Hahn deltog i online møde med arbejdsgruppen fra den komité i ECTAA, der hedder Legal Committee. Den 22. september var Lars Thykier til møde med de øvrige medlemmer af ECTAA’s Executive Board. Senere havde han møde med et medlem.

Onsdag d. 23. september var Lars Thykier til online morgenbrief i Pension Danmark. Nils Hornemann deltog i Dansk Klagenævns Konference, som i år foregik online og varede en halv dag. ABTA (den engelske rejsebureauforenings) heldagsseminar om rejsejura, som Jakob Hahn deltog i, foregik ligeledes online. Lars Thykier havde fire telefonmøder i løbet af formiddagen og eftermiddagen med blandt andet interessenter og samarbejdspartnere. Jakob Hahn deltog i ét af dem.

Torsdag d. 24. september var Lars Thykier i Åbyhøj for at holde statusmøde for medlemmer. Jakob Hahn havde telefonmøde med et medlem om eftermiddagen. Fredag d. 25. september deltog Lars Thykier og Jakob Hahn i et online møde i Udenrigsministeriets Internationale Operative Stab (IOS).

Mandag d. 28. september havde Lars Thykier møde med repræsentanter fra Dansk Erhverv og Jakob Hahn havde et telefonmøde med et medlem. Senere deltog Jakob Hahn i et onlinemøde i ECTAA’s Legal Committee.

Tirsdag d. 29. september deltog alle medarbejdere i personalemøde om formiddagen, og senere er Lars Thykier til møde i ECTAA’s Executive Board. Louise Alkjær har samme formiddag et online møde med en mulig samarbejdspartner. Lars Thykier har møde med en interessent sidst på eftermiddagen. Onsdag d. 30. september deltager Lars Thykier, Nils Hornemann og Jakob Hahn i webinar arrangeret af DRV (den tyske rejsebureauforening) med emnet: The European travel industry after Covid-19 – Is the EU package travel directive future-proof.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk