Aktiviteter på sekretariatet

Uge 46

Sagsbunkerne på sekretariatet vedbliver at vokse, og vi arbejder hårdt på at få nedbragt ventetiden på den juridiske rådgivning. Udgangspunktet er som altid, at sagerne ekspederes i den rækkefølge, de er kommet ind, medmindre man har en akut sag. Disse ekspederes så hurtigt som muligt.

DRF håber fortsat på forståelse for, at topprioriteten i sekretariatets arbejde er det politiske arbejde med at prøve at sikre branchen nogle mere brugbare hjælpepakker, og at der således vil forekomme ventetid på mere almindelige opgaver.

I den forbindelse gentages sidste uges budskab om, at direkte henvendelser til medarbejdere på sekretariatet meget vel kan medføre længere svartid.

For at hjælpe med hurtigere ekspedition, opfordres I til at rette henvendelse via drf@travelassoc.dk med klar beskrivelse af opgaven/spørgsmålet, hvorefter I vil blive kontaktet af en medarbejder fra sekretariatet, så snart det er muligt.

Der er flere grunde til, at det i skrivende stund er svært for sekretariatet at følge med. Dels er antallet af juridiske rådgivere reduceret, dels går meget af de resterende medarbejderes tid med politisk interessevaretagelse og ekstern kommunikation med og til pressen.

Men der er også en anden grund. Mange medlemmer benytter nemlig den den meget ufrivillige pause fra at kunne sælge og afvikle rejser, til at se deres almindelige betingelserer, GDPR-politik, markedsføringsstrategi med videre grundigt igennem. Det afføder mange større juridiske spørgsmål, ønsker om gennemgang af politikker, tjek af marketingsmateriale med mere. Dette arbejde tager naturligt nok lidt længere tid end ”gamles dages” forholdsvis hurtige svar på, om en firetimers flyforsinkelse udløste nogen kompensation.

Mandag den 9. november deltager Lars Thykier i et længere virtuelt møde i ECTAA-komiteen Destinations & Sustainability. ECTAA er den fælleseuropæiske rejsebureauforening, som DRF er medlemmer af. En del af arbejdet foregår i de såkaldte komiteer, som DRF er repræsenteret i.

 Jakob Hahn deltager mandag eftermiddag i et møde i ECTAA’s Legal Committee.

Nils Hornemann har et telfonmøde med et medlem mandag formiddag.

Tirsdag den 10. november skal Lars Thykier til møde med den spanske ambassadør samt repræsentanter fra Den Spanske Stats Turistbureau. Mødet foregår på turistbureauets kontor i København. Lars Thykier deltager senere på dagen i et telefonmøde om standardisering.

Torsdag den 12. november er Lars Thykier til virtuelt møde i PAPGJC-møde. Det står for Passenger Agency Programme Global Joint Council, og rådet ligger under IATA.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk