Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Torsdag den 14. oktober 2021 vedtog DRF’s medlemmer på DRFs medlemsmøde, efter indstilling fra DRF’s bestyrelse, det kommende års kontingentskala.

Skalatrinene ikke er ændrede i forhold til 2020-skalaen, men for 2022 vil der ikke være rabat på kontingentet, sådan som vi havde på 2021-kontingentet.

Inden vedtagelse af kontingentskalaen havde DRF’s formand Peter Rasmussen holdt et kort oplæg om både budgettet og kontingentskalaen for næste år.

Af formandens oplæg fremgik blandt andet, at udregning af kontingent for 2022 bliver på grundlag af regnskaberne for 2019, dvs. ikke for det seneste regnskabsår.

DRF har allerede en del regnskabsinformationer

Kontingent til DRF udregnes som nævnt på baggrund af virksomhedens omsætning i 2019, dvs. det samme grundlag, der blev anvendt til fastlæggelse af 2021-kontingentet.

Nogle få medlemmer vil blive kontaktet for yderligere regnskabsoplysninger end dem, bogholderiet allerede er i besiddelse af fra tidligere.

Husk i den forbindelse på at hvis I indsendte regnskabsinformation til DRF ifm. udregning og fastlæggelse af jeres 2021-kontingent, så er der stor sandsynlighed for, at vi allerede har forudsætningerne på plads for at kunne beregne jeres 2022-kontingent. DRF kontakter jer direkte, hvis der er brug for yderligere oplysninger.

Beregningen af 2022-kontingentet

Som i tidligere år gælder det, at vi bruger enten det fulde årsregnskab med angivelse af omsætningen eller en revisorerklæring på, at du som medlem befinder dig på xx-trin på kontingentskalaen for på den baggrund, at kunne udstede en faktura til jer. Vi har som nævnt ovenfor allerede denne information på en stor del af jer.

Faktura på 2022-kontingentet udstedes efter den 15. november 2021.

Fakturaen forfalder til betaling 1. januar 2022 med seneste indbetalingsdato den 15. februar 2022.

 

Betaling opdelt i to, dvs. februar og august 2022.

Bestyrelsen har vedtaget, at det i 2022, ligesom i 2021, vil være muligt at dele sit kontingent op i to dele med betaling hhv. 15. februar og 1. august 2022.

Louise Alkjær (lal@travelassoc.dk) eller Lars Thykier (lth@travelassoc.dk) skal have besked om du ønsker en opdelt faktura senest den 15. november 2021.

I modsat fald fremsendes én faktura på det samlede beløb efter 15. november 2021.

Det er også Lars eller Louise, du skal kontakte, hvis du i det hele taget har spørgsmål til kontingentet.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk