Information om DRF’s særmeddelelser

Særmeddelelser er forbeholdt medlemmer

Særmeddelelser er forbeholdt medlemmer af DRF. Meddelelserne kan ofte kun læses med brugernavn og kodeord, og det er i særmeddelelserne, vi orienterer om blandt andet de vigtigste politiske beslutninger, Rejsegarantifonden, status på forhandlinger og meget andet, der har indflydelse på medlemmernes daglige virke.

Vores særmeddelelser med statusopdateringer er naturligvis helt afhængige af, hvor langt politikere, embedsmænd og interessenter i det hele taget er i deres arbejde, men vi bestræber os på at sende en statusmeddelelse cirka en gang om ugen i de kommende måneder eller så længe, der er behov for det.

Statusopdateringer er udtryk for, hvad der fylder mest i sekretariatets arbejde

Vi får mange henvendelser fra medlemmer ovenpå udsendte statusopdateringer om, hvorfor vi ikke har kigget på dette og hint i stedet for de emner, der beskrives i opdateringen. En statusopdatering skal ikke opfattes som en komplet gennemgang af samtlige emner, DRF arbejder med. Sideløbende med den daglige rådgivning arbejdes der hele tiden på en lang række indsatsområder og med forskellige strategier af hensyn til, hvem der er målgruppen for de pågældende indsatsområder. Statusopdateringerne er således blot et udtryk for, hvad der i skrivende fylder mest i sekretariatets arbejde, og i øvrigt dikteres af den politiske dagsorden.

Information på et overordnet plan

Det er svært at fortælle i detaljer, hvad der arbejdes med og hvordan, da det politiske arbejde oftest foregår bag lukkede døre og forudsætter en høj grad af tillid og fortrolighed. Derfor kan vi desværre ofte kun informere på et mere overordnet plan. Men der må ikke herske tvivl om, at vi også hele tiden arbejder med enhver tænkelig lille detalje eller mulighed for at skabe bedre forhold for rejsebranchen som helhed.

Kommende informationsmøde

Vi overvejer indenfor den nærmeste fremtid at afholde et informationsmøde online, hvor vi kan gå lidt mere i detaljerne og redegøre nærmere for de forskellige indsatsområde. Vi skal nok informere medlemmerne nærmere om dette møde, men vil endnu engang opfordre til at man læser vores særmeddelelser, da en stor del af de spørgsmål, vi modtager på sekretariatet, er spørgsmål, vi allerede har berørt eller svaret på i vores særmeddelelser.

Tilmeld dig særmeddelelser

Derfor vil vi endnu engang slå et slag for, at man som medlem får tilmeldt sig særmeddelelser og anmoder om brugernavn og login straks, hvis man ikke allerede har gjort det. Det er i særmeddelelserne, at de vigtigste informationer kommer ud. Det er ikke muligt at læse lukkede særmeddelelser uden brugernavn og kodeord.

Hvis du tidligere har kunnet logge ind og læse meddelelserne, men ikke kan længere, kan du bede om at få nulstillet din kode til systemet. Det foregår helt automatisk, men husk at tjekke spamfilteret. Mailen med koden til at nulstille lander desværre ofte der.

Vi får ind imellem besked fra medlemmer om, at ”systemet ikke virker”, men det er sjældent ”systemet”, den er gal med. Hjemmesiden kan nogle gange være (for) lang tid om at indlæse, men dette påvirker ikke fremsendelse af nulstillingskode. Ofte er problemet, at nulstillingsmailen ender i spam eller at den mailadresse, der anmodes fra, ikke er oprettet som bruger. Hvis alt fejler, og det også efter fx genstart af computer og gennemgang af spamfilter er umuligt at logge ind, så send en mail til os, så kigger vi på det så hurtigt som muligt.

Oprydning på hjemmesiden

Husk i øvrigt, at det er i denne måned, at vi påbegynder en tiltrængt oprydning på hjemmesiden. Denne vil fortrinsvis bestå i at fjerne nogle af de mange særmeddelelser, vi har sendt sidste år. Du bør altså allerede nu hente de særmeddelelser, du gerne vil kunne gå tilbage til. Oprydningen vil forhåbentlig få hjemmesiden til at indlæse lidt hurtigere.