Medlemsbesøg

Coronakrisen lukkede ikke bare lande. Lidt skarpt vinklet lukkede den også muligheden for at mødes og hilse fysisk på hinanden.

Det vil vi gerne rette lidt op på, og vi genintroducerer derfor de fysiske medlemsbesøg, som vi tidligere har gennemført med ganske stor succes over hele landet.

Vi vil især gerne hilse på de mange nye medlemmer, der er kommet til i de seneste to år, for dem har vi ikke endnu haft rigtig lejlighed til at møde.

Men samtidig vil vi også understrege, at tilbuddet om et medlemsbesøg gælder for alle medlemmer – nye såvel som gamle. Og det gælder for alle medlemmer, uanset hvor i landet medlemmet har hjemme.

Det er medlemmet, der sætter dagsordenen for mødet. Det kan være, at medarbejderen fra DRF deltager i et morgenmøde og fortæller overordnet om foreningen eller et særligt emne fra DRF’s rådgivning, som man ønsker at tale lidt om.  Det kan være et formelt møde, hvor vi behandler en sag, medlemmet har brug for at vende. Måske har man brug for at få forklaret udfaldet af en sag, man har haft i Pakkerejse-Ankenævnet. Eller måske det bare er en kop kaffe og en sludder for at få sat ansigt på hinanden.

Det bestemmer medlemmet selv. Medlemmet vurderer også selv, hvor længe mødet skal vare, men afhængig af, hvad man har brug for, plejer vi at sige, at et besøg varer mellem en og to timer.

Et medlemsbesøg kan derfor aldrig blive fx et decideret kursus med gennemgang af hele pakkerejseloven eller lignende.

Skriv til os på drf@travelassoc.dk, hvis du er interesseret i at få besøg af en medarbejder fra DRF. Vi besøger som nævnt medlemmerne uanset hvor i Danmark, de befinder sig, om det er en stor eller lille virksomhed og om man er nyt eller gammelt medlem.

Der er ikke nogle bestemte perioder, hvor besøget skal gennemføres, og det aftales derfor blot med det enkelte medlem, når både medlemmer og DRF har fået afstemt deres respektive kalendere.

Vi glæder os til at høre fra jer.