Nyt fra Datatilsynet

To nye afgørelser fra Datatilsynet

Datatilsynet har undersøgt, om brugen af såkaldte cookie walls er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

En cookie wall er en fremgangsmåde, hvor en virksomhed gør adgangen til sin hjemmeside eller tjeneste betinget af, at den besøgende giver sit samtykke til behandling af sine personoplysninger – oftest til brug for markedsføring.

I nogle tilfælde gives den besøgende – som et alternativ til samtykke – mulighed for at få adgang til indholdet eller tjenesten mod betaling.

Grundlaget for tilsynets undersøgelse var to konkrete klager over to konkrete virksomheder, som begge benyttede cookie walls.

Datatilsynet fandt overordnet, at det er i overensstemmelse med reglerne, at en virksomhed tilbyder indhold på en hjemmeside enten mod afgivelse af samtykke til behandling af personoplysninger eller mod betaling, hvis man ikke ønsker at afgive samtykke til behandling af personoplysninger.

Kræver man som virksomhed betaling, skal prisen dog modsvare det indhold, man får. Prissætningen må ikke være så høj, at der ikke i praksis er et valg mellem betalingsalternativet og afgivelse af samtykke.

I den ene sag meddelte Datatilsynet virksomheden, at dens anvendelse af cookie walls var i overensstemmelse med reglerne, men at den skulle dokumentere dens påstand om, at det også var nødvendigt at indsamle personoplysninger til statistisk brug.

Se hele sagen her.

I den anden sag fandt Datatilsynet, at der ikke var overensstemmelse mellem den tilbudte tjeneste mod brugerens samtykke og den, der blev tilbudt mod betaling. Hjemmesidens besøgende havde dermed ikke et reelt frit valg.

Også denne virksomhed fik påbud om at dokumentere dens påstand om, at det også var nødvendigt at indsamle personoplysninger til statistisk brug.

Se hele sagen her.

Selvom brugen af cookie walls giver mest mening på en særlig type af hjemmeside, for eksempel dagblades hjemmesider, og måske ikke benyttes i stor stil af rejsebureauer, bør man alligevel sætte sig ind i, hvad man må og ikke må. Især hvis man tiltænker at skulle bruge cookie walls i fremtiden på sin hjemmeside.