Husk at sikre dig, at du overholder databeskyttelsesreglerne

Bruger du billeder af dine kunder eller ansatte i din markedsføring?

Hvis ja, så skal du sikre dig, at du overholder databeskyttelsesreglerne.

Det indebærer bl.a., at du skal have et lovligt behandlingsgrundlag, som f.eks. kan være et samtykke.

Du skal derudover også have sikret dig, at de pågældende personer er informeret om deres rettigheder i forbindelse med afgivelse af et eventuelt samtykke, samt at dette samtykke er udformet på korrekt vis.

Et samtykke kan som bekendt altid trækkes tilbage, og derfor er det vigtigt, at man grundigt overvejer, om man vil indhente samtykke med den risiko, at ens markedsføringsmateriale skal trækkes tilbage eller stoppes, hvis en af de deltagende personer trækker sit samtykke tilbage.

En anden vej kan derfor være at indgå en decideret honoraraftale med den, hvis billede man ønsker at benytte. Det indebærer, at man så at sige køber retten til at bruge billederne i sin markedsføring. En sådan aftale medfører ikke, at man fritages for databeskyttelsesreglerne, men der gælder nogle andre regler, når de pågældende personer modtager et honorar, og de vil ikke på samme måde kunne kræve at markedsføringsmaterialet trækkes tilbage eller stopper.

Både ved samtykkeerklæringer og en honoraraftale, skal man opfylde sin oplysningsforpligtelse vedrørende de involverede personers rettigheder efter persondatareglerne. Disse rettigheder varierer, alt efter hvilken af de to skitserede modeller, man har valgt.

DRF har i samarbejde med DAHL Advokatfirma både udarbejdet forslag til en honoraraftale med tilhørende informationsmeddelelse om den registreredes rettigheder. Vi har endvidere udarbejdet forslag til to slags samtykkeerklæringer til brug for henholdsvis ansatte og kunder sammen med informationsmeddelelse, der indeholder de påkrævede oplysninger til den registrerede.

Inden man vælger model, anbefaler vi, at man vender fordele og ulemper ved de to modeller med sekretariatet, så man er på det rene med, hvornår man risikerer at skulle indstille sin markedsføring af hensyn til databeskyttelsesreglerne.

Dokumenterne kan rekvireres ved at kontakte sekretariatet

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk