Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 22-355

I sag nummer 22-355 var klager meget opbragt over den lange vej til golfbanen fra hotellet og mente, at rejsebureauets guider havde ødelagt ferien.

Sagen

Klager købte en rejse for to personer af en uges varighed til Fuerteventura. Indkvartering i toværelses suite med balkon. Rejsen inkluderede halvpension og tre dages golf med udstyr. Golfpakken var et tilkøb. Rejsens pris var samlet 15.394 kr., og den inkluderede også den tilkøbte golfpakke samt indtjekket bagage.

Dog eksklusiv forsikringer m.v. Med forsikringer og andet lød rejsens fulde pris på 16.144 kr.

Klager forespurgte kort efter ankomst bureauets guide, hvordan klager kunne komme til at spille golf. Det gik op for klager, at hotellet lå meget langt væk fra golfbanen, og klager gjorde gældende, at trods mange henvendelser til bureauets guider, lykkedes det ikke at komme med en løsning, der var tilfredsstillende for klager.

Klager gjorde gældende, at bureauet allerede ved bestilling burde have informeret om, at det valgte hotel ikke lå i nærheden af golfbanen, og at bureauet ved samme lejlighed burde have anbefalet klager et hotel, der lå tættere på golfbanen.

Endelig gjorde klager gældende, at bureauets guider ikke havde været klædt godt nok på til deres opgave, og dermed havde ødelagt klagers ferie.

Bureauet beklagede, at deres hotelinformation i forhold til, hvor golfbanerne lå, ikke havde været præcis nok, men det gjorde også klager opmærksom på, at golf ikke var opført som en facilitet på klagers hotel.

Bureauet tilbagebetalte golfpakkens pris på 2.800 kr. til klager og lagde dertil 1.000 kr. for den ulempe, den manglende golf havde været for klager, i alt 3.800 kr.

Klager stillede sig ikke tilfreds med denne kompensation og gjorde blandet andet gældende, at en rejsebranchebekendt havde oplyst klager om, at den økonomiske kompensation skulle være større.

Klager endte derfor med et krav til bureauet om tilbagebetaling af yderligere 12.344 kr., hvilket svarede en samlet tilbagebetaling på 16.144 kr., dvs. rejsens fulde pris.

Bureauet nægtede at refundere hele rejsens pris og fastholdt den oprindeligt udbetalte kompensation på 3.800 kr.

Klager indsendte sit krav til Pakkerejse-Ankenævnet

Afgørelsen

PAN var enige med klager i, at det ikke havde været oplyst korrekt, at der fra klagers hotel til golfbanen var 30 km. En aftale om en pakkerejse skal ifølge loven indeholde hele aftalen og omfatte alle de oplysninger, der er angivet i pakkerejselovens § 6, stk. 1.

Ved bekræftelse af aftalen skal rejsebureauet desuden sørge for, at aftalen gives til den rejsende på et varigt medium, og at aftalen indeholder en række oplysninger om pakkerejsen, herunder oplysninger om indkvarteringsstedets beliggenhed og væsentlige kendetegn samt andre ydelser, der er inkluderet i pakkerejsens samlede pris.

Det var derfor ikke tilstrækkeligt, at oplysningerne om afstand til golfbanen kun fremgik af bureauets hjemmeside og ikke af aftalens bekræftelse.

Ankenævnet mente derfor, at rejsen havde været behæftet med en mangel, som gav klager ret til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet mente dog ikke, at klagers rejse havde været annonceret som en golfrejse, og derfor havde klager ikke ret til at hæve aftale og få hele rejsens pris tilbagebetalt. Ud fra en samlet vurdering mente nævnet, at det beløb på 3.800 kr., som klager allerede havde fået udbetalt, dækkede manglen.

Hvad kan vi lære af sagen?

Vi kan se, at man som bureau skal have alle vigtige oplysninger om pakkerejsen med i kundens bekræftelse (på varigt medium), hvis man efterfølgende vil gøre dem gældende ved en eventuel klagesag.

Pakkerejseloven angiver alle de oplysninger, et bureau skal give en kunde ved køb af en pakkerejse. Det fremgår af §§ 6 og 10. Forsømmer man som bureau at udlevere disse oplysninger, kan man ikke gøre dem gældende.

Igen – husk nu, at oplysningerne skal gives på varigt medium. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til bureauets hjemmeside eller lignende. Alle oplysninger, der beskrives i § 6, stk. 1 skal gives til den rejsende på varigt medium i forbindelse med aftalens indgåelse.

Der er stadig uforholdsmæssigt mange sager i PAN, som rejsebureauet udelukkende taber, fordi oplysningerne, herunder også almindelige betingelser, ikke er udleveret på varigt medium, men kun henvist til med et link.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk