Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Der bliver skrevet rigtig meget i medierne for tiden om coronapas, og at det kan være med til at åbne  for samfundet, når først der er kommet gang i vaccinationerne.

I den forbindelse får vi mange spørgsmål til, hvordan reglerne i pakkerejseloven regulerer de problemstillinger, der kan opstå, når/hvis et land gør det obligatorisk for indrejse, at man er i besiddelse af et bevis på, at man er vaccineret mod COVID-19.

DRF har analyseret pakkerejselovens bestemmelser og gravet i forarbejderne og har på den baggrund udarbejdet et kort notat om, hvordan retstillingen efter DRF’s opfattelse bør være på et område, der ikke tidligere har været behandlet i Pakkerejse-Ankenævnet.

Kontakt sekretariatet på drf@travelassoc.dk fra i morgen, onsdag d. 20. januar 2021, for at få en kopi af notatet, der udelukkende er til brug for DRF’s medlemmer.

Åbning for at søge faste omkostninger

Som beskrevet i en lang række særmeddelelser har DRF presset på for, at der blev åbnet for at rejsebranchen kunne søge om kompensation til dækning af faste omkostninger via Erhvervsstyrelsen for perioden efter den 31. august 2020.

Der blev her i weekenden åbnet for at søge for perioden 1. september til 31. oktober 2020 og dermed er der nu åbnet for at man kan søge fra denne periode og frem til og med den 28. februar 2021.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk