Pressemeddelelse fra DRF

3. februar 2021

Det er et lys i mørket, at regeringen sammen med de relevante dele af erhvervslivet nu går i gang med at udvikle et coronapas. Det vil sætte skub i mange brancher, der har tabt store summer under pandemien, herunder blandt andet rejsebranchen. Men passet skal gælde internationalt og udviklingen af passet skal gå hurtigt.

Et coronapas kan åbne for aktiviteter i mange brancher. Oplevelsesindustrien herhjemme, hele kulturlivet, restauranterhvervet og ikke mindst rejsebranchen. Udviklingen af et pas, der kan igangsætte rejseaktivitet for både erhvervs- og ferierejsende, er ifølge brancheorganisationen Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), en meget glædelig nyhed.

”Jeg er virkelig glad for finansministerens melding i dag om coronapas. Det er et stort skridt på vejen til at få åbnet for rejser og ikke mindst branchen igen. Tidshorisonten på 3-4 måneder er dog for lang, og jeg mener, at vi skal arbejde på at få rammerne og det praktiske på plads så hurtigt som muligt. Ja, det kan faktisk ikke gå hurtigt nok, for det haster at få ikke bare rejsebranchen, men også gerne resten af oplevelsesøkonomien så som hoteller, musiklivet, museer, cafeer, restauranter med flere på benene igen”, siger Lars Thykier, adm. direktør i DRF.

DRF ønsker fokus på en række områder i forbindelse med udvikling af coronapasset. For det første skal det gå hurtigt og gerne være klar senest 1. maj i år. For det andet skal passet også gælde internationalt, og DRF håber, at EU, og gerne også WHO, vil samarbejde om et internationalt coronapas. Ellers risikerer vi at drukne i bureaukrati og bilaterale aftaler.

”Det er vigtigt for alle brancher, der er ramt af pandemien, at hele EU bliver enige om, at acceptere hinandens coronapas-dokumenter. Det nytter ikke, at vi skal til at lave én aftale med f.eks. Grækenland, en anden med Spanien og en tredje med Tyskland. Jeg ser gerne, at hele EU kommer med i første hug og hurtigt derefter hele verden”, siger Lars Thykier, og fortsætter:

”Jeg er helt med på, at der også i en rum tid endnu vil være lande ude i verden, som det coronamæssigt ikke er forsvarligt at besøge nu og her og måske heller ikke om et halvt år. Men omvendt er der også mange lande, som vi formentlig kan rejse sikkert til om ganske få måneder, også uden for EU. Derfor er det vigtigt, at EU og WHO kommer på banen sammen, for den ideelle situation er, at coronapasset fra begyndelsen er internationalt”, siger Lars Thykier.

Danmarks Rejsebureau Forening ønsker desuden, at myndighederne allerede nu gør sig overvejelser om en række praktiske spørgsmål i forbindelse med coronapas. For eksempel at man i coronapasset også oplyser leverandøren af den modtagne vaccine og hvordan man vil stille sig i forhold til, at børn under 16 ikke bliver vaccinerede. Der skal også tænkes på, hvilken coronadokumentation man kan tilbyde dem, der opholder sig i Danmark, men ikke har et dansk pas.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk