Reglerne for varigt medium gælder også corona-info

Husk at informere

Covid-19-pandemien har skabt en lang række indrejseregler og meget andet, både kunder og rejsearrangører skal være opmærksomme på. Ofte drejer det sig om oplysninger, der tillige kan skifte karakter nærmest fra uge til uge, hvis ikke fra dag til dag.

Men kravet om, at oplyse kunden om covid-19-relaterede indrejseregler på varigt medium, kan ikke som udgangspunkt fraviges. Det betyder kort sagt, at alle vigtige indrejseoplysninger om covid-19 på rejsemålet, som var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, skal gives kunden på varigt medium.

Ændres reglerne eller kommer der nye regler inden afrejse, skal bureauet ligeledes sørge for, at disse kommer kunden i hænde. Her skal det dog understreges, at bureauet ikke efter DRF’s vurdering nødvendigvis skal levere disse på varigt medium eller kan gøres ansvarlige for dem.

Covid-19 og de mange regler, der kan ændre sig hurtigt, er dermed ingen ”undskyldning” for ikke at oplyse på varigt medium.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad der er vigtigt at oplyse om og hvad man må antage er alment kendt i forhold til rejser og covid-19 og varigt medium.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk