Pressemeddelelse fra DRF

Choktal fra branchen

Rejsebranchen er en af de brancher, der har blødt allermest gennem COVID-19-krisen. I mere end syv måneder har omsætningen i langt de fleste bureauer været lig nul samtidig med, at krisen ikke ser ud til at slutte foreløbig. Brancheorganisationen Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) har netop gennemført en undersøgelse blandt sine medlemmer, og helt som forventet viser undersøgelsen nogle chokerende tal med blandt andet mange hundrede opsigelser i perioden februar – september 2020. Det er bydende nødvendigt med forbedrede og mere fleksible støtteordninger, der også passer til rejsebranchen.

Rejsebranchen har gennem COVID-19-krisen benyttet sig af de samme hjælpepakker som resten af det danske erhvervsliv, herunder for eksempel mulighed for lønkompensation og kompensation for visse faste udgifter. Sammen med muligheden for at optage særlige lån i Rejsegarantifonden har tiltagene sikret, at rejsebureauerne har været forskånet for den helt store konkursbølge.

Lønkompensationen ophørte som bekendt d. 31. august, men ordningen om arbejdsfordeling, som i nogen grad skulle erstatte lønkompensationsordningen, er ubrugelig for mere end halvdelen af de 65 rejsebureauer, der har deltaget i Danmarks Rejsebureau Forenings undersøgelse.

”Når vores medlemmer fortæller, at de ikke kan benytte arbejdsfordelingsordningen går forklaringerne oftest på, at ordningen simpelthen ikke er fleksibel nok. Mange bureauer har ikke noget arbejde at fordele, og dem der har en smule omsætning, de har allerede skåret så meget ind til benet, at de resterende medarbejdere er højt specialiserede og derfor nødvendige for virksomheden”, forklarer Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Støtte til dækning af de tilbageværende medarbejderes løn bør derfor muliggøres via ordningen for ”faste omkostninger”. Ikke mindst fordi omkring 75 procent af et rejsebureaus faste omkostninger er personalerelaterede omkostninger og dermed den klart største økonomiske byrde.

Rejsebureauerne har i vid udstrækning gjort det, myndighederne appellerede til, da landet lukkede ned: at beholde så mange medarbejdere som muligt på arbejdspladsen til ”bedre tider”. Derfor giver det ikke mening, at bureauerne nu må opsige deres ansatte i stor stil.

”Vi vidste godt at det var slemt. Mange bureauer begyndte jo allerede tidligt i foråret at opsige medarbejdere, men de høje tal der fremgår af vores undersøgelse er alligevel meget trist læsning. Hos de 65 rejsebureauer er der opsagt ca. 650 medarbejdere mellem 1. februar og 15. september 2020, svarende til en reduktion i bureauernes bemanding på ca. 44 procent.

Vi forventer en reduktion på yderligere 10 procent i de kommende måneder. De høje tal varsler ilde for de næste måneder og for rejsebranchens evne til hurtigt at komme på fode, når det igen bliver muligt at rejse”, siger Lars Thykier.

Et af brancheforeningens forslag til at få branchen på fode igen og som ikke koster noget, er at Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt kommer i gang med at udarbejde regionale rejsevejledninger, så hele lande ikke lukkes ned blot fordi der er et udbrud i en mindre del af landet. Samtidig foreslår DRF også at åbne for rejser til de såkaldt ”orange lande”, hvis der til gengæld gennemføres en obligatorisk COVID-19-test ved hjemkomsten til Danmark med fly.

”Afslutningsvis vil jeg gerne ramme en pæl gennem myten om, at ”rejsebureauerne har fået massiv støtte”. Det er desværre en meget udbredt misforståelse, der ikke har noget på sig, for der er ikke aftalt speciel støtte til danske rejsebureauer. De midler, der gennem Rejsegarantifonden i foråret blev øremærket til de danske rejsebureauer, er nemlig udelukkende midler, rejsebureauerne må bruge til at tilbagebetale deres kunder, som fik aflyst rejser da Udenrigsministeriet i februar/marts 2020 ændrede alle rejsevejledninger til mindst at fraråde alle ikke-nødvendige rejser”, siger Lars Thykier.”

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk