EU-Domstolen om covid-19-restriktioner

EU-Domstolen har netop afsagt dom i en sag om coronarestriktioner på en pakkerejse til Gran Canaria i begyndelsen af covid-19-pandemien.

Sagen omhandler to rejsende fra Tyskland, som rejste til Gran Canaria på en 14-dages rejse den 13. marts 2020. Den 15. marts 2020 blev der iværksat omfattende coronarestriktioner på Gran Canaria: strandene blev lukket, der kom udgangsforbud m.v. Restriktionerne bevirkede, at de rejsende kun måtte forlade deres hotelværelse for at spise og måtte dermed heller ikke anvende hotellets øvrige faciliteter.

Få dage senere fik gæsterne besked på at rejse hjem til Tyskland.

Gæsterne søgte om at få et forholdsmæssigt afslag fra deres rejsebureau for de dage, gæsterne havde mistet som følge af den tidligere hjemrejse. Dette ville rejsebureauet ikke imødekomme under henvisning til, at bureauet ikke kunne gøres ansvarlig for, hvad det betragtede som ”general life risk”.

Gæsterne bragte sagen for domstolene i Tyskland, som på sin side bad EU-Domstolen om dennes tolkning i forhold til Pakkerejsedirektivet (som den danske pakkerejselov som bekendt også er udformet efter).

Retten vurderede, at gæsterne var berettigede til et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris som følge af coronarestriktionerne på rejsemålet.

EU-Domstolens dom er helt i tråd med DRF’s rådgivning og Pakkerejse-Ankenævnets praksis i lignende sager gennem og efter covid-19-pandemien. Et land kan være åbent for rejsende, men der kan internt være så mange restriktioner, at rejsen anses for at være mangelfuld, og dermed berettige den rejsende til et forholdsmæssigt afslag.

Du kan læse mere om den netop afsagte dom her.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk