Får du alle de vigtige informationer fra DRF?

Du får nyhedsbrevet, men får du også vores særmeddelelser?

Medlemmer kan abonnere på DRF’s særmeddelelser, men man får dem ikke tilsendt automatisk. Vi kan heller ikke bare sætte alle medlemmer på som modtagere, selvom det ville være det letteste. Man skal aktivt give samtykke til, at man vil modtage det.

Nyhedsbrevet kommer én gang om ugen, mens særmeddelelser sendes, når der er noget særligt, vi skal eller ønsker at informere medlemmerne om. Der kan derfor komme mange i en periode, men der kan også gå mange uger, nogle gange måneder, hvor vi ikke sender nogen særmeddelelser. Det er ikke alle særmeddelelser, man efterfølgende kan læse på hjemmesiden, ligesom det ikke er alle notater eller andre dokumenter, der kun er for medlemmer, som bliver lagt på hjemmesiden.

Særmeddelelser er kun for medlemmer

Det er som udgangspunkt alene gennem særmeddelelserne, at vi informerer om de juridiske notater, der udarbejdes om rettigheder og pligter ift. covid-19-situationen.

Vi oplever desværre, at der er mange medlemmer, som ikke modtager særmeddelelserne og derfor er helt uvidende om disse notater. Det er ikke muligt at tilmelde sig automatisk, som man kan med nyhedsbrevet, da særmeddelelser udelukkende er til medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forening.

Du kan altid afmelde

Alle medlemmer kan få login og password til hjemmesiden, og der er naturligvis ingen krav om, at man skal modtage hverken nyhedsbreve eller særmeddelelser for at kunne få et login. Desuden kan man altid helt automatisk afmelde både nyhedsbrev og særmeddelelse, hvis man ikke ønsker at modtage dem længere.

800x600

Men vær dog opmærksom på, at systemet teknisk er indrettet således, at vi ikke efterfølgende kan oprette en afmeldt bruger igen. Det tillader systemet ikke på grund af spamreglerne.

Kontakt os, hvis du vil have særmeddelelser tilsendt direkte

Dette indlæg er derfor en opfordring til at kontakte os på drf@travelassoc.dk, hvis man ikke modtager særmeddelelserne allerede. Proceduren er herefter, at man får tilsendt et skema, hvor man afgiver samtykke til, at man gerne vil modtage særmeddelelserne – og man kan også få login og password til lukkede indlæg på hjemmesiden.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk