Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag nummer 22-880

Sag nummer 22-880 blev afgjort i Pakkerejse-Ankenævnet kort før jul sidste år, og faldt ikke ud til klagers fordel. Klager ønskede hele rejsens pris plus erstatningsomkostninger refunderet fra bureauet.

Sagen

Klager købte en 14-dagesrejse for to personer til Thailand med indkvartering to forskellige steder undervejs på hhv. et resorthotel og et villahotel. Opholdet var med morgenmad og kostede i alt 19.466 kr. ekskl. afbestillingsforsikring.

Klagers afrejse var i begyndelsen af april 2022, altså mens der i Thailand stadig var coronarestriktioner, og klager skulle derfor blandt andet være færdigvaccineret og ansøge om et såkaldt ”Thailand Pass” for at få indrejsetilladelse. En del af denne tilladelse skulle gives af det resorthotel, klager skulle bo på i første del af ferien. Desuden var det et krav, at man som rejsende var i besiddelse af en rejseforsikring, der opfyldte de dækningskrav, der var en forudsætning for at få et Thailand Pass. Alt dette var klager informeret om, ligeledes at det kunne tage op til syv dage at opnå indrejsetilladelse til Thailand, og at der var mange papirer, der skulle udfyldes og holdes styr på.

Tre dage før afrejse stod det dog klart, at det første resorthotel ikke ville nå at åbne, hvorfor klager desværre ikke kunne få godkendt sit Thailand Pass.

Rejsebureauet tilbød klager at hæve købet gebyrfrit eller at booke et nyt hotel, hvor det formentlig ville gå relativt hurtigt med at få tilladelsen i hus, da hotellet allerede var godkendt af de thailandske myndigheder.

Da klager havde et eksternt firma til at stå for alt det praktiske omkring indrejsetilladelse og Thailand Pass m.v., valgte klager, at firmaet skulle ansøge om et nyt Thailand Pass. Firmaet gik straks i gang med ansøgningen.

Rejsebureauet og firmaet var i kontakt flere gange, og af sagens akter følger det, at firmaet samme dag sendte ansøgning om nyt Thailand Pass på vegne af klager. Klager fik ved den lejlighed en ny kode til at logge ind på en hjemmeside, hvor man kunne følge med i sin sag. Klager tjekkede dog ikke status på ansøgningen før afrejse.

Rejsebureauet hørte heller ikke fra klager, før denne stod i lufthavnen og var blevet afvist af flyselskabet, da klagers Thailand Pass ikke var godkendt.

Klager krævede hele rejsens pris refunderet plus erstatning af ekstraudgifter, i alt 26.659 kr.

Klager gjorde gældende, at de ikke havde nået at få en ny godkendelse af Thailand Pass, fordi rejsebureauets første hotel havde vist sig at være lukket, og at proceduren dermed var blevet forsinket. Klager gjorde også gældende, at der ikke blev gjort noget for at løse klagers problem, og at de manglede oplysninger om, at hotellet havde været lukket.

Rejsebureauet afviste klager og henviste til klagers forsikringsselskab.

Klager var ikke tilfreds med den afgørelse, og sendte sagen i Pakkerejse-Ankenævnet.

I et svar til Pakkerejse-Ankenævnet gjorde rejsebureauet gældende, at klager over for rejsebureauet havde oplyst, at det var bureauets fejl, at deres Thailand Pass ikke blev godkendt, men at klager i korrespondance med sit forsikringsselskab havde gjort oplyst, at det var på grund af, at klager ikke havde den korrekte forsikring, at klager var nægtet godkendelse af sit Thailand Pass.

Afvisningen af klagers Thailand Pass havde derfor ikke noget med rejsebureauet (og hotellet) at gøre, og klager fik altså afvist sin ansøgning om et Thailand Pass, fordi vedkommende ikke var i besiddelse af en korrekt forsikring.

Rejsebureauet mente, at dette hørte under klagers egne forhold, og fastholdt over for Pakkerejse-Ankenævnet, at det ikke ville anerkende klagers krav.

Afgørelsen

Medlemmerne af PAN var enige med bureauet. Først og fremmest havde klager allerede inden aftalens indgåelse modtaget oplysning om sundhedsmæssige formaliteter i landet på et varigt medium, herunder al information om Thailand Pass, forsikringer, udfyldning af skemaer m.v.

Dernæst lagde nævnet også til grund, at klager og medrejsendes ansøgning om Thailand Pass blev afvist på grund af forsikringsmæssige årsager.

At klager ikke kom af sted til Thailand var dermed på grund af egne forhold og ikke noget, rejsebureauet havde skyld i. Klager fik ikke medhold.

Hvad kan vi lære af sagen?

Vi kan se, at rejsebureauet kunne gøre samtlige oplysninger, det havde givet klager om indrejseregler, forsikringer m.v., gældende, fordi disse var oplyst inden aftalens indgåelse på varigt medium.

Af disse oplysninger fremgik der en detaljeret beskrivelse af, hvordan man søgte om Thailand Pass og hvilke krav, der blev stillet for at opnå et sådant. Det fremgik tydeligt af disse oplysninger, at man som rejsende skulle være i besiddelse af en rejseforsikring, der dækkede omkostninger ved sygdom på mindst 20.000 USD.

Klager kunne dermed ikke gøre gældende, at de ikke var informerede om rejsens sundhedsmæssige formaliteter.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk