Særmeddelelse fra DRF

Kære medlem

En række af de største rejsebureauer, der er registreret i Rejsegarantifonden, har i dag modtaget en skrivelse fra Rejsegarantifonden vedrørende nogle ret tekniske udfordringer, der er opstået med de støttebeløb, der er tilført Rejsegarantifonden under de forskellige hjælpepakkeordninger.

Det viser sig nemlig, at nogle af de beløb, der er tilført Rejsegarantifonden i statsstøtte under reglerne for de minimis-støtte af forskellige årsager ikke kan godkendes under denne ordning som oprindeligt forventet af Erhvervsministeriet.

Derfor skal støttebeløbene henføres under en anden støtteordning for at få dem godkendt af EU-Kommissionen og dermed sikre, at Rejsegarantifonden ikke skal tilbagebetale de modtagne beløb.

For at kunne flytte de tildelte beløb til andre støtteordninger, skal de største rejsebureauer underskrive en tilsagnserklæring herom på linje med den erklæring, som alle bureauer sidste år skulle indgive til Rejsegarantifonden i forbindelse med de minimis støtten.

De bureauer, der skal indgive en sådan erklæring, har fået tilsendt invitation til et online møde med Rejsegarantifonden i morgen formiddag, hvor også DRF deltager.

På baggrund af dette møde afholder DRF i morgen eftermiddag den 10. december 2021 kl. 14.00 et onlinemøde for alle DRF’s medlemmer, uanset om man har modtaget en invitation fra Rejsegarantifonden.

Der bliver altså en pause på en halv time mellem møde 1, som vi afholder mellem 13.00 og 13.30 og møde 2 i morgen.

Tilmeldte får tilsendt nyt mødelink til møde 2. Alle, der vil med på møde 2, skal dermed tilmelde sig, også selvom man allerede er tilmeldt møde 1. Tilmelding til Louise Alkjær på lal@travelassoc.dk så hurtigt som muligt.

 

På mødet vil vi forsøge at orientere nærmere om de opståede problemer og samtidig forklare, hvorfor det er uhyre vigtigt for hele rejsebranchen, at de bureauer, der har modtaget henvendelsen fra Rejsegarantifonden, hurtigst muligt får udfyldt og indsendt den efterspurgte erklæring til Rejsegarantifonden.

DRF’s informationsmøde nummer 2 afholdes altså fredag den 10. december 2021 kl. 14.00.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk