Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Som I allerede ved, præsenterede Regeringen en række nye Covid 19-restriktioner på et pressemøde i fredags.

Henover weekenden har Regeringen forhandlet med Folketingets partier om hjælpepakker til en række erhverv, som er meget hårdt ramt af både nye og gamle restriktioner. Her er oplevelsesindustrien, herunder rejsebureauer, især ramt.

Forhandlingerne er ikke afsluttede, hvorfor vi ikke kan melde noget endeligt ud endnu om støttepakker til bl.a. danske rejsebureauer.

Vi kan dog fortælle, at nogle af de forslag, som DRF har udarbejdet, er på forhandlingsbordet via de politiske partier og Dansk Erhverv. Dansk Erhverv har til jeres orientering samlet en liste over løsningsforslag til de politiske forhandlinger og listen indeholder blandt andet DRFs ønske om en mere brugbar lønstøtteordning, som indebærer genindførelse af den ordning, der kendes fra tidligere i Corona-forløbet, nemlig lønkompensationsordningen.

DRF har desuden foreslået at der skal udarbejdes en ordning som giver mulighed for at lade ens virksomhed gå i ”dvale”, hvis der er tale om en meget begrænset omsætning (mindre end 35% af ens normale omsætning), og hvor Staten i dvaleperioden giver 100 pct. kompensation for faste omkostninger og kompensation for lønninger. Gyldighedsperioden for en dvaleordning er ikke afklaret, men tanken er, at den skal kunne anvendes, så længe den er påkrævet, dvs. i DRFs øjne mindst frem til 2. halvår 2021, og gerne endnu længere.

Vi advokerer selvfølgelig også fortsat kraftigt for at få indført en ændret teststrategi, inkl. mulighed for at kunne tage lyntests ved både udrejse og hjemkomst, og hvor der gives hurtigere svar til den rejsende. Vi arbejder naturligvis også fortsat for indførelse af regionale rejsevejledninger (både inden- og udenfor EU) og dertil hørende ”godkendte transportkorridorer” mellem Danmark og den/de godkendte region(er).

DRF følger forhandlingerne tæt, og melder ud, så snart vi ved mere om de kommende støttemuligheder, der forhåbentlig vil tilgodese vores branche.