Mere fra Pakkerejse-Ankenævnets årsberetning

Ifølge Pakkerejse-Ankenævnets årsberetning, har nævnet i 2023 afsagt kendelse i 99 sager. Klager har fået medhold i 23 af sagerne, delvist medhold i 36 af sagerne og ikke-medhold i 37 sager. Tre sager er blevet afvist fra realitetsbehandling i nævnet.

I årsberetningen er også en uddybende liste over, hvilke klagepunkter folk har reklameret over.

Som i tidligere år er det indkvarteringen, der er listens topscorer. Hele 45 klager går på, at der har været et eller andet galt med indkvarteringen (i hvert fald ifølge klager). Det er, kan vi se af beretningen, fortrinsvis standard og beliggenhed, den har været gal med i 2023. Det er der 27 ud af de 45, der har klaget over.

Selvom det ikke fremgår, om klager har fået medhold eller ej, kunne noget tyde på, at det stadig er en god idé at tjekke sine hotelbeskrivelser og billeder igennem. De mange indkvarteringsklager kan også hænge sammen med, at man efter den nye pakkerejselov er forpligtet til at angive hotellets officielle klassificering, og at et indkvarteringssted derfor måske fremstår ”bedre” end det reelt er.

Af § 6, stk. 1, nr. 3, fremgår det nemlig, at følgende skal oplyses kunden inden aftaleindgåelse: indkvarteringsstedets beliggenhed, væsentligste kendetegn og kategori i henhold til destinationslandets regler […]

Der er dog intet i loven, der hindrer, at man som rejsebureau også beskriver sin egen klassificering.

16 ud af de 99 klager, nævnet har behandlet i 2023, går på transport. Her handler halvdelen om forsinkelser, ventetid og ændringer. Det fremgår ikke, hvilke transportmidler, der er tale om, men i de tilfælde, hvor det har været fly, er det sjældent rejsebureauets ”skyld”, at rejsen bliver forsinket.

Husk i de tilfælde, at selvom gæsterne måske er berettigede til en kompensation fra flyselskabet, kan de også være berettigede til kompensation fra rejsebureauet efter pakkerejseloven.

Men man kan ikke få to gange kompensation for den samme skade, så der kan også være mulighed for at modregne kompensation modtaget fra flyselskabet i den kompensation, som rejsebureauet skal betale efter pakkerejseloven, og omvendt.

Den resterende del af klagerne – 38 i alt – går på blandt andet afbestilling, prisændringer, billeje, udflugter og tilskadekomst.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk