Særmeddelelse fra DRF

Så varer det ikke længe, før DRF fusionerer med Dansk Erhverv.

Det betyder, at fra og med den 1. juli 2023 vil alle aktive medlemmer af DRF også være medlem af Dansk Erhverv.

I den forbindelse skal vi bruge nogle oplysninger fra jer, da I skal oprettes i Dansk Erhvervs medlemsdatabase for fremover at kunne modtage rådgivning, deltage i netværk, kurser og alle de øvrige services, som DRF og Dansk Erhverv samlet vil kunne tilbyde jer.

Alle tal behandles naturligvis fortroligt, men det er en forudsætning for jeres medlemskab af DRF og Dansk Erhverv, at vi modtager disse tal.

I bedes derfor senest den 16. juni 2023 og meget gerne tidligere udfylde dette skema med de efterspurgte oplysninger. Send skemaet retur til drf@travelassoc.dk.

Der er tale om nødvendige kontaktoplysninger og de nøgletal, vi efterspurgte tidligere på året, hvoraf sidstnævnte for nogles vedkommende kan være opdateret afhængig af tidspunktet for regnskabsaflæggelse.

Vi skal derfor bede alle medlemmer, også jer der svarede tidligere på året, om at indsende nedenstående informationer til os.

Vi skal bruge følgende

 • Virksomhedens navn
 • CVR-nummer
 • Lønsum for 2022
 • Navn på primær kontaktperson samt dennes e-mailadresse.
 • Antal ansatte omregnet til FTE for 2022
 • Antal ansatte pr. 30/9 2022
 • Faktura-email

Alle nøgletallene kan findes med udgangspunkt i jeres årsregnskab, og hvis dette ikke er indsendt endnu, skal I alligevel tage udgangspunkt i jeres 2022-tal.

For en god ordens skyld, så følger her en kort beskrivelse af, hvilke tal det drejer sig om, og hvordan de skal opgøres, når man udfylder det skema, vi som nævnt skal modtage senest den 16. juni 2023.

Vedrørende lønsum

Lønsummen skal inkludere følgende: (i parentes ses feltnumre i e-Indkomst)

 • A-indkomst (0013)
 • A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (0014)
 • Bruttoindskud i medarbejderinvesteringsselskaber (0041)
 • ATP-bidrag (en tredjedel) (0046)
 • Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse (0069)
 • Lønmodtagers pensionsandel (0147)

Endvidere skal summen af eventuelle bruttotræksordninger inkluderes. Hermed menes de ordninger hvor medarbejdere går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed. Det kan f.ek.s. være sundhedsordning, avis, bredbånd, pendlerkort mv.

Vær opmærksom på, at I ved beregningen af lønsummen skal fraregne de samlede løn- og pensionsomkostninger for følgende persongrupper:

 • Administrerende direktør, som er tilmeldt det centrale virksomhedsregister (CVR)
 • Medarbejdere med en ejerandel på mindst 20%
 • Medarbejdende ægtefælle i personligt dreven virksomhed

Antal ansatte omregnet til FTE

Dette nøgletal opgøres som det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede personer (også kaldet årsværk) i 2022. En let måde at finde det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte på, er at tage den samlede indberetning af ATP-bidrag (Felt nr. 0046 i Indkomst) divideret med 3.408 (samlet ATP-bidrag per medarbejder).

I skal fraregne følgende persongrupper, når I laver beregningen:

 • Administrerende direktør, som er tilmeldt det centrale virksomhedsregister (CVR)
 • Medarbejdere med en ejerandel på mindst 20%
 • Medarbejdende ægtefælle i personligt dreven virksomhed

Antal ansatte pr. 30/9/2022

Antallet af jeres ansatte per den 30/9 2022.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk